SZKOLENIE Z ZAKRESU OCHRONY PPOŻ.

Centralna Szkoła PSP w Częstochowie zgodnie z obowiązującymi przepisami uprawiona jest do prowadzenia szkolenia inspektorów ochrony ppoż.
Podstawa prawna:

 •  rozporządzenie Ministra Spraw Wew. i Administracji z 2005 r., (Dz. U. Nr 215, poz. 1823)

Celem kursu jest przygotowanie osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej w zakładach pracy oraz przygotowanie ich do realizacji przedsięwzięć mających zapewnić ochronę życia, zdrowia i mienia przed pożarem, klęską żywiołową lub innymi miejscowymi zagrożeniami. Kurs ma także przygotować absolwentów do wykonywania czynności wynikających z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej i przepisach wykonawczych. Uczestnicy kursów zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie:

- organizacji ochrony przeciwpożarowej, obowiązków osób fizycznych i prawnych organizacji i instytucji dotyczących zapobiegania pożarom i ich lokalizowania,
- podstawowych zasad zabezpieczania przeciwpożarowego urządzeń i instalacji, budynków, obiektów i terenów,
- zastosowanie urządzeń przeciwpożarowych, sprzętu pożarniczego i ratowniczego,
- ustalania przyczyn powstawania, rozprzestrzeniania się oraz ogólnych zasad gaszenia pożarów, zasad prowadzenia kontroli stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Szkolenia odbywa się w formie dwóch kilkudniowych zjazdów, na których realizowane są zajęcia teoretyczne w wymiarze 66 godzin i praktyczne w ilości 11 godzin. Kursy inspektorów ochrony przeciwpożarowej w zakładach pracy realizowane są przez CSPSP systematycznie od wielu lat.

Forma elearningowa

Aby zarejestrować się na tą formę szkolenia proszę wejść na stronę www.szkoleniappoz.com.pl i dokładnie wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy(okienko "Nie mam konta").

Uczestnik szkolenia otrzymuje email potwierdzając otrzymanie zgłoszenia i założenie konta. Następnie administrator przesyła uczestnikowi szkolenia program szkolenia inspektorów ppoż., numer rachunku bankowego, formularz wpłaty na rachunek bankowy, formularz potwierdzający zawarcie umowy oraz datę rozpoczęcia szkolenia. Konto pozostaje nieaktywne do momentu aktywacji przez administratora.

Administrator aktywuje konto po otrzymaniu opłaty za szkolenie.
 • Koszt szkolenia bez zakwaterowania i wyżywienia wynosi 1300 zł.
 • Koszt szkolenia z zakwaterowaniem i wyżywieniem wynosi 1500 zł.
 • Usługa jest zwolniona z podatku VAT.

Terminy szkoleń:
 • 23.12.2013 - 17.01.2014 - zjazd i egzamin w dniach 15.01 - 17.01.2014 - brak wolnych miejsc
 • 20.01 - 14.02.2014 - zjazd i egzamin w dniach 12.02 - 14.02.2014 - brak wolnych miejsc
 • 17.02 - 14.03.2014 - zjazd i egzamin w dniach 12.03 - 14.03.2014 - brak wolnych miejsc
 • 31.03 - 25.04.2014 - zjazd i egzamin w dniach 23.04 - 25.04.2014 - brak wolnych miejsc
 • 02.06 - 27.06.2014 - zjazd i egzamin w dniach 25.06 - 27.06.2014
 • 18.08 - 12.09.2014 - zjazd i egzamin w dniach 10.09 - 12.09.2014
 • 29.09 - 24.10.2014 - zjazd i egzamin w dniach 22.10 - 24.10.2014
 • 10.11 - 05.12.2014 - zjazd i egzamin w dniach 03.12 - 05.12.2014

Zjazd w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie ul. Sabinowska 62.

Forma stacjonarna

W tym przypadku proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy i wysłać faxem 343785332 lub e-mail szydlowskig@cspsp.pl . Po uzyskaniu wymaganej liczby uczestników prześlemy potwierdzenia wraz z informacją o szkoleniu pocztą tradycyjną lub mailem najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia.
 • Koszt szkolenia bez zakwaterowania i wyżywienia wynosi 1500 zł.
 • Koszt szkolenia z zakwaterowaniem i wyżywieniem wynosi 2500 zł.
 • Usługa jest zwolniona z podatku VAT.

Terminy szkoleń:
 • pierwszy zjazd 03.03 - 07.03.2014 i drugi zjazd 24.03 - 28.03.2014 - brak wolnych miejsc
 • pierwszy zjazd 03.11 - 07.11.2014 i drugi zjazd 24.11 - 28.11.2014

 

 Pobierz ofertę szkoleniową
Pobierz formularz zgłoszenia na szkolenie

Pobierz wzór umowy do wypełnienia  Umowę prosimy wydrukować w 2 egzemplarzach. Następnie podpisać i przywieźć w dniu rozpoczęcia szkolenia.

 Druk dotyczący danych osobowych

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres szydlowskig@cspsp.pl

Program szkolenia

Płatność za szkolenie dokonywana będzie przed rozpoczęciem szkolenia.

 

Forma aktualizacji
W tym przypadku proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy i wysłać faxem 343785332 lub e-mail szydlowskig@cspsp.pl . Po uzyskaniu wymaganej liczby uczestników prześlemy potwierdzenia wraz z informacją o szkoleniu pocztą tradycyjną lub mailem najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia.

 • Koszt szkolenia bez zakwaterowania i wyżywienia wynosi 1000 zł.
 • Koszt szkolenia z zakwaterowaniem i wyżywieniem wynosi 1300 zł.
 • Usługa jest zwolniona z podatku VAT.

Terminy szkoleń:
 • 28.01.2014 - 31.01.2014 - brak wolnych miejsc
 • 20.05.2014 - 23.05.2014 - brak wolnych miejsc
 • 21.10.2014 - 24.10.2014

 

 Pobierz wzór umowy do wypełnienia  Umowę prosimy wydrukować w 2 egzemplarzach. Następnie podpisać i przywieźć w dniu rozpoczęcia szkolenia.

 Program szkolenia aktualizującego

 Pobierz formularz zgłoszenia na szkolenie aktualizujące

  Druk dotyczący danych osobowych 

Zapraszamy


Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 34-378-53-65 

 

Wznawianie uprawnień

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi kwalifikacji osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 4 ust 2a i 2b ustawy z dnia 24 sierpnia 1001 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380), oraz zbliżającym się terminem określonym w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 100, poz. 835), przewidzianym na uzupełnienie wykształcenia oraz odbycie odpowiedniego szkolenia, przedstawiamy stanowisko Komendant Głównego PSP.

Stanowisko

Strona główna Galerie Struktura Szkolenia Plan zajęć Baza szkoleniowa Nabór Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Sport Biblioteka Przetargi Informacja o skł. majątku Linki Kontakt
NASZ SERWIS  KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIES. KORZYSTANIE Z WITRYNY OZNACZA ZGODĘ NA ICH ZAPIS LUB WYKORZYSTANIE. WIĘCEJ INFORMACJI W POLITYKA COOKIES

Strona pracuje w oparciu o system CMS firmy Imoli - www.imoli.pl