Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony

przeciwpożarowej na 2023 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Fotowoltaika i elektromobilność

 

 

Fotowoltaika i elektromobilność. Praktyczne rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo przeciwpożarowe

 

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu przedstawienie rzeczoznawcom zagadnień z zakresu wymagań stawianych instalacjom fotowoltaicznym oraz stacjom ładowania pojazdów elektrycznych w kontekście bezpieczeństwa pożarowego. W trakcie prowadzonych zajęć omówione zostaną zasady budowy instalacji oraz stosowane zabezpieczenia mające na celu redukcję ryzyka pożarowego. Przedstawione zostaną przykłady dobrych praktyk inżynierskich stosowanych w Wielkiej Brytanii, Niemczech oraz USA.  W odniesieniu do aktualnych wymagań prawnych omówione zostaną zasady prawidłowego opiniowania stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz zasady uzgadniania projektów budowlanych, w których przewidziano montaż instalacji fotowoltaicznych. Dodatkowo poprzez zajęcia pokazowe uczestnicy będą mogli zapoznać się z zasadami bezpiecznej eksploatacji urządzeni oraz instalacji elektrycznych (zajęcia laboratoryjne) a także obserwować taktykę  działań ratowniczo – gaśniczych w obrębie instalacji fotowoltaicznych w warunkach rzeczywistych.

Termin szkolenia: 09.11.2020 r.

Liczba przyznanych punktów: 3

Liczba miejsc: 50

Koszt szkolenia: 750 zł.

 

Organizator szkolenia

Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
ul. Sabinowska 62/64
42-200 Częstochowa
tel. (34) 34-77-000, fax: (34) 34-77-104,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Program szkolenia

Lp.

Temat

Liczba godzin

T

P

R

1.

Instalacje fotowoltaiczne – budowa i zasada działania. Wymagania bezpieczeństwa w oparciu o akty prawne i normy.

3

-

3

2.

Stacje ładowania pojazdów elektrycznych – budowa i zasada działania. Wymagania bezpieczeństwa w oparciu o akty prawne i normy.

2

-

2

3.

Perspektywy rozwoju elektromobilności oraz instalacji fotowoltaicznych. Wymagania w stosunku do wydawania opinii oraz uzgadniania projektów budowlanych w przedmiotowym zakresie. 

2

-

2

4.

Zasady bezpieczeństwa podczas eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych - pokazy laboratoryjne.

-

1

1

5.

Taktyka działań ratowniczo-gaśnicze w obrębie instalacji fotowoltaicznych - zajęcia pokazowe.

-

1

1

OGÓŁEM

7

2

9

 

Zakres tematyczny szkolenia

1. Instalacje fotowoltaiczne.

 1. Budowa i zasada działania.
 2. Zasady projektowania instalacji oraz zabezpieczeń.
 3. Wymagania bezpiecznej eksploatacji w oparciu o akty prawne i normy.
 4. Dopuszczenia urządzeń do pracy. Wymagania formalno – prawne.

2. Stacje ładowania pojazdów elektrycznych.

 1. Budowa i zasada działania.
 2. Zasady rozmieszczania punktów ładowania w odniesieniu do budowli, instalacji oraz infrastruktury technicznej.
 3. Wymagania bezpieczeństwa w oparciu o akty prawne i normy.
 4. Dopuszczenia urządzeń do pracy. Wymagania formalno – prawne.

3. Perspektywy rozwoju elektromobilności oraz instalacji fotowoltaicznych. Wymagania w stosunku do wydawania opinii oraz uzgadniania projektów budowlanych w przedmiotowym zakresie.

 1. Wymagania w stosunku do wydawania opinii dla stacji i punktów ładowania pojazdów elektrycznych.
 2. Zasady uzgadniania projektów budowlanych z instalacjami fotowoltaicznymi.
 3. Kierunki dalszego rozwoju.

4. Zasady bezpieczeństwa podczas eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych.

 1. Pokazy z laboratorium elektroenergetyki CS PSP.
 2. Prezentacja urządzeń służących ograniczeniu przeciążeń/przepięć/zwarć itp..
 3. Oddziaływanie prądu na organizm ludzki.
 4. Narzędzia stosowane w PSP służce do identyfikacji zagrożeń prądowych.

5. Taktyka działań ratowniczo-gaśnicze w obrębie instalacji fotowoltaicznych.

 1. Pokazy gaszenia instalacji fotowoltaicznych z użyciem urządzeń i narzędzi będących na wyposażeniu jednostek Państwowej Straży Pożarnej.

 

Wykładowcy

1. dr Adrian Barasiński

 • doktor nauk technicznych w dziedzinie elektrotechnika,
 • wykładowca z przedmiotów "Profilaktyki w ochronie ppoż" i Wybrane zagadnienia z mechaniki,
 • współtwórca i opiekun lab profilaktyki pożarowej w elektroenergetyce,
 • autor szkolenia „Prąd elektryczny a zagrożenia dla strażaków”,
 • autor wielu publikacji i referatów na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

2. Arkadiusz Tyrała

 • pracownik operatora systemu dystrybucyjnego w zakresie eksplantacji,uzgodnień i opiniowania projektów, opracowywania warunków przebudowy infrastruktury elektroenergetycznej oraz przeprowadzania odbiorów urządzeń elektroenergetycznych,
 • specjalista ds. bhp w zakresie kontroli przestrzegania przepisów bhp przez pracowników, przeprowadzania szkoleń wstępnych i okresowych,
 • posiada kompetencje z zakresu ochrony przeciwporażeniowej urządzeń elektrycznych.

3. Paweł Górecki, Łukasz Zyźniak

 • posiadają kompetencje z zakresu oceny i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w zakresie technologii stacji ładowania, odpowiadają za realizację prac budowlano-montażowych oraz wykonanie prac kontrolno-pomiarowych stacji ładowania,
 • posiadają doświadczenie i wiedzę z zakresu projektowania stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz koordynacji inwestycji w zakresie ochrony przeciwpożarowej i innych wymagań wynikających z przepisów prawa.

 

Warunki udziału w szkoleniu

Aby zarejestrować się na szkolenie proszę założyć konto w systemie rezerwacji CS PSP rezerwacja, a następnie dołączyć do kursu „rzecz-elearning-fotowoltaika 09.11.2020 r.

W przypadku problemów z rezerwacją szkoleń prosimy o kontakt na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane osobowe i dane do faktury proszę wpisywać z dużą starannością, ponieważ wykorzystane zostaną w wystawionej fakturze, umowie oraz zaświadczeniu o ukończeniu szkolenia.

Dane, które zostały podane w formularzu zgłoszeniowym, a w szczególności:

 • imię,
 • nazwisko,
 • adres,
 • nazwa firmy wraz z adresem i NIP-em (w przypadku wyboru formy prawnej „firma”)

zostaną umieszczone na fakturze za wykonane szkolenie.

Możliwość edycji i wprowadzenia zmian tych danych upływa wraz z terminem wykonania przelewu bankowego z tytułu szkolenia na konto Szkoły.

Podanie przez Użytkownika w formularzu zgłoszeniowym w polu: „email do przesłania faktury” adresu e-mailowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wysyłkę faktury w formie elektronicznej (PDF) z adresu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na podany przez Użytkownika adres.

Szkolenie realizowane będzie w formie zdalnej a materiały szkoleniowe będą dostępne na platformie e-learningowej (https://cspsp.pl/elearning/), do której dostęp uzyskuje się z wykorzystaniem adresu e-mail podanego podczas tworzenia konta w systemie rezerwacji oraz hasła używanego w systemie rezerwacji.

Informacje dotyczące dalszych czynności związanych ze szkoleniem (tj. opłata, umowa itp.) zostaną przesłane w chwili ukończenia rekrutacji.

Centralna Szkoła PSP zastrzega sobie, możliwość odwołania przedmiotowego szkolenia lub zamianę jego terminu w przypadku braku zainteresowania (minimalna liczba uczestników wynosi 25 osób.)

Additional information