Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Zamówienia publiczne do 30 000 EUR - 2020 r.

2020 r.

ZAMÓWIENIE PLIKI DO POBRANIA

 

Zakup i sukcesywne dostarczanie materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów

 

Załączniki po modyfikacji

Wyjaśnienia

Zmiana terminu składania ofert

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 

Wywóz i utylizacja substancji niebezpiecznych oraz innych materiałów przeznaczonych do termicznego chemicznego unieszkodliwienia oraz czasowego gromadzenia

 

Wyjaśnienia

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 

Wywóz i utylizacja odpadów gastronomicznych: pokonsumpcyjnych (odpadów kategorii III)

 

Wybór oferty

Umowa projekt - po modyfikacji

Wyjaśnienia

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 

Odbiór i utylizacja produktów spożywczych przeterminowanych lub nieprzydatnych do spożycia oraz odpadów kuchennych ulegających biodegradacji

 

Załączniki po modyfikacji

Wyjaśnienia

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 

Cykliczne ładowanie gaśnic na potrzeby Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

 

Wybór oferty

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 

Usługa pralnicza

 

Wybór oferty

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 

Sukcesywne dostawy świeżych jaj do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej

 

Wybór oferty

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 

Sukcesywne dostawy świeżych jaj do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej

 

Unieważnienie

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 

Świadczenie usług sprzątania obiektów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

 

Wybór oferty

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 

Sukcesywne dostawy świeżego mięsa drobiowego do Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie

 

Wybór oferty

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 

Sukcesywne dostawy mrożonek do Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie

 

Wybór oferty

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

Archiwum zamówień publicznych - 2019 r.

Additional information