Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Zamówienia publiczne do 130 000 zł - 2021 r.

2021 r.

ZAMÓWIENIE PLIKI DO POBRANIA

 

Zakup i dostawa dwóch zestawów do działań w strefie zagrożenia z ograniczoną widocznością, komunikacją i wysoką temperaturą

 

Wybór oferty

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 

Zakup i dostawa mebli wraz z montażem

 

Wybór oferty

Wyjaśnienia

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 

Zakup i dostawa zestawu do ewakuacji osób podczas zdarzeń w warunkach CBRN

 

Wybór oferty

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 

Zakup zasilaczy UPS z zamontowaniem i uruchomieniem w serwerowni głównej Zamawiającej w systemie pracy redundantnej

 

Wybór oferty

Wyjaśnienia

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 

Zakup i dostawa zestawu do ewakuacji osób podczas zdarzeń w warunkach CBRN

 

Unieważnienie postępowania

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 

Zakup i dostawa mebli wraz z montażem

 

Unieważnienie postępowania

Wybór oferty

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 

Zakup i sukcesywne dostarczanie wody, napojów i soków

 

Wybór oferty

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 

Zakup i sukcesywne dostarczanie wody mineralnej, napojów i soków

 

Unieważnienie postępowania

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 

Zakup i dostawa wirtualnego symulatora zagrożeń chemicznych i radiacyjnych PlumeSim Smart

 

Wybór oferty

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 

Zakup i dostarczanie środków myjąco-dezynfekujących w gastronomii

 

Wybór oferty

Załącznik nr 1.1 po modyfikacji

Wyjaśnienia

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 

Zakup i wdrożenie zasilaczy UPS w systemie pracy redundantnej w serwerowni głównej

 

Unieważnienie postępowania

Wyjaśnienia

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie - zadanie I


Ubezpieczenie floty pojazdów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie - zadanie II


Obowiązkowe ubezpieczenie pilota bezzałogowych statków powietrznych Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej - zadanie III

Wybór ofert

Załącznik nr 1 OPZ - poprawiony

Wyjaśnienia (3)

Wyjaśnienia (2)

Wyjaśnienia

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami (zadania I-III)

 

Wywóz materiałów niebezpiecznych oraz innych materiałów przeznaczonych do termicznego i chemicznego unieszkodliwienia oraz czasowego gromadzenia

 

Wybór oferty

Załączniki po modyfikacji

Wyjaśnienia (2)

Wyjaśnienia

Poprawione załączniki

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 

Odnowienie licencji programu ESET Endpoint Protection Standard na okres 24 miesięcy

 

Wybór oferty (2)

Wybór oferty

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 

Wywóz i utylizacja odpadów gastronomicznych: pokonsumpcyjnych (odpadów kategorii III)

 

Wybór oferty

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 

Usługa pralnicza

 

Wybór oferty

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 

Świadczenie usług sprzątania obiektów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

 

Wybór oferty

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 

Usługa pralnicza

 


Unieważnienie postępowania

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 

Świadczenie usług sprzątania obiektów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

 

Unieważnienie postępowania

zał. nr 3 - Umowa-projekt - po modyfikacji

Wyjaśnienia

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

Archiwum zamówień publicznych - 2020 r.

Additional information