Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Zamówienia publiczne do 130 000 zł - 2022 r.

2022 r.

ZAMÓWIENIE PLIKI DO POBRANIA

 

Zakup i sukcesywne dostarczanie artykułów biurowych

 

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 

Zakup i dostawa 26 kompletów 3-częściowych ubrań specjalnych Ballyclare Xenon PL 2.0 wraz z 26 kompletami rękawic specjalnych Holik Harley

 

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 

Zakup i dostawa 60 sztuk śpiworów typu mumia SNUGPAK Softie Elite 3 z pokrowcem

 

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 

Świadczenie usług pocztowych

 

Załącznik nr 3 po zmianach

Odpowiedzi na zapytania

Zmiana terminu składania ofert

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 

Usługa cyklicznego ładowania gaśnic

 

Wybór oferty

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

Zakup fabrycznie nowego wózka akumulatorowego firmy Melex model 465 N. Classic wraz z wyposażeniem

Wybór oferty

Wyjaśnienia

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 

Zakup i dostawa motopompy Tohatsu M16/8 VE 1500 z osprzętem

 

Wybór oferty

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 

Zakup i dostawa motopompy Tohatsu M16/8 VE 1500 z osprzętem

 

Unieważnienie postępowania

Wybór oferty

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 

Usługa doradztwa i zastępstwa procesowego na rzecz Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

 

Wybór oferty

Modyfikacje

Załącznik nr 1 po modyfikacji

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 

Zakup i sukcesywne dostarczanie wody, soków i napojów do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

 

Wybór oferty

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 

Zakup i dostarczanie środków myjąco-dezynfekujących w gastronomii

 

Wybór oferty

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą urządzeń na potrzeby Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

 

Wybór oferty

Wyjaśnienia

Zmiana terminu składania ofert

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie - zadanie I


Ubezpieczenie floty pojazdów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie - zadanie II


Obowiązkowe ubezpieczenie pilota bezzałogowych statków powietrznych Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej - zadanie III

Wybór oferty

Wyjaśnienia (3)

Wyjaśnienia (2)

Załącznik nr 1 po modyfikacji

Wyjaśnienia

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami (zadania I-III)

 

Wywóz i utylizacja odpadów gastronomicznych pokonsumpcyjnych (odpadów kategorii III)

 

Wybór oferty

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 

Świadczenie usług sprzątania obiektów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

 

Wybór oferty

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 

Zakup i sukcesywne dostarczanie jaj świeżych

 

Wybór oferty

Załącznik nr 3 po modyfikacji

Modyfikacje

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

Umundurowanie dla kompanii honorowej:


Dostawa mundurów wyjściowych dla kompanii honorowej - zadanie I


Dostawa butów specjalnych skórzanych - zadanie II


Dostawa butów oficerskich w komplecie z prawidłami - zadanie III


Dostawa pasów strażackich - zadanie IV


Dostawa pochewek małych do toporka strażackiego - zadanie V

Wybór oferty - zadania I-V

Wyjaśnienia

OPZ zadania III po modyfikacji

Załącznik nr 2 po modyfikacji

Załącznik nr 3 po modyfikacji

Modyfikacje (2)

OPZ zadania IV po modyfikacji

Modyfikacje

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 

Zakup i sukcesywne dostarczanie mięsa drobiowego

 

Wybór oferty

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

Archiwum zamówień publicznych - 2021 r.

Additional information