Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

 UWAGA!

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z koronawirusem COVID-19 Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej
podjął decyzję, iż wszystkie szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej, zaplanowane do końca 2020 roku,
realizowane będą wyłącznie w formie zdalnej.


 

Im więcej potu na ćwiczeniach, tym mniej krwi w boju. Ćwiczenia Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej CS PSP w Częstochowie

W dniach 26-28.03.2019 r. odbyły się ćwiczenia szkolnej jednostki ratowniczo - gaśniczej Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

Ćwiczenia odbyły się  w parku wypoczynkowym "Lisiniec" na zbiornikach wodnych przy ul. ks. Augustyna Kordeckiego w Częstochowie. Park Wypoczynkowy "Lisiniec" to ponad 40 ha terenów zieleni położonych w zachodniej części miasta przy trasie wylotowej na Opole. Na terenie parku znajdują się 3 zbiorniki wodne (nazywane potocznie: Pacyfik, Bałtyk, Adriatyk) o łącznej powierzchni 11 ha powstałe z zalania glinianek użytkowanych do końca lat 70-tych XX wieku.

Dowódcą ćwiczeń był mł. bryg. Konrad Jóźwiak. Ćwiczenia zostały przeprowadzone dla trzech zmian służbowych JRG CS PSP oraz dla zastępów JRG nr 2 w Częstochowie.

Strażacy trzech zmian służbowych ćwicząc, mieli możliwość praktycznego sprawdzenia własnych umiejętności i sprzętu w trudnych warunkach. Takie manewry to doskonały sprawdzian dla siły charakteru, wytrwałości, współpracy ramię w ramię ratowników.

Głównymi celami ćwiczeń było:

  • sprawdzenie możliwości dojazdu do zbiornika wodnego BAŁTYK i PACYFIK w parku wypoczynkowym LISINIEC i podjęcia działań ratowniczych na akwenie wodnym w zainscenizowanym zdarzeniu będącym przedmiotem ćwiczeń;
  • sprawdzenie możliwości dojazdu do trzeciego zbiornika wodnego (ADRIATYK) w Parku Wypoczynkowym LISINIEC z możliwością zwodowania sprzętu pływającego;
  • doskonalenie umiejętności podejmowania czynności ratowniczych z wykorzystaniem sprzętu będącego w dyspozycji JRG CS PSP – rzutka ratownicza, koło ratunkowe, sanie lodowe woda-lód, deska ortopedyczna, łodzie ratownicze;
  • doskonalenie umiejętności prowadzenia czynności ratowniczych w ramach Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy u osób podtopionych i wychłodzonych – resuscytacja osoby podtopionej, postępowanie w hipotermii;
  • wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych, które były w stanie dostarczyć sprzęt ratunkowy do osób poszkodowanych.

Siły i środki PSP biorące udział w ćwiczeniach:

Jednostka

Pojazd/sprzęt

Obsada

Nr operacyjny

Uwagi

JRG CS PSP

GBA 2,7/16

6

250s21

 

JRG CS PSP

GCBA 4/32

6

250s25

 

JRG CS PSP

SLOp + przyczepka ratownictwa wodnego

3

250s90

 

CS PSP

Łódź motorowa

 

 

 

CS PSP

SLOp + drony

2

 

 

CSPSP

Nośnik kontenerowy + kontener przeciwpowodziowy

1

250s

 

JRG 2 KM PSP

GBA 2,7/25

6

352s21

Dysponowane aplikacyjnie

 

Sposób alarmowania sił i środków: SKKM PSP w Częstochowie.

Punkt koncentracji sił i środków: Parking przy Parku Wypoczynkowym „LISINIEC” Częstochowa, ul. ks. Augustyna Kordeckiego 99.

Szkic sytuacyjny terenu ćwiczeń z rozwinięciem bojowym:

Rzut zbiorników wodnych parku "Lisiniec" z lotu ptaka:

Galeria zdjęć

Ćwiczenia Szkolnej JRG CS PSP w Częstochowie
Ćwiczenia Szkolnej JRG CS PSP w Częstochowie
Ćwiczenia Szkolnej JRG CS PSP w Częstochowie
Ćwiczenia Szkolnej JRG CS PSP w Częstochowie
Ćwiczenia Szkolnej JRG CS PSP w Częstochowie
Ćwiczenia Szkolnej JRG CS PSP w Częstochowie
Ćwiczenia Szkolnej JRG CS PSP w Częstochowie
Ćwiczenia Szkolnej JRG CS PSP w Częstochowie
Ćwiczenia Szkolnej JRG CS PSP w Częstochowie
Ćwiczenia Szkolnej JRG CS PSP w Częstochowie
Ćwiczenia Szkolnej JRG CS PSP w Częstochowie
Ćwiczenia Szkolnej JRG CS PSP w Częstochowie
Ćwiczenia Szkolnej JRG CS PSP w Częstochowie
Ćwiczenia Szkolnej JRG CS PSP w Częstochowie
Ćwiczenia Szkolnej JRG CS PSP w Częstochowie
Ćwiczenia Szkolnej JRG CS PSP w Częstochowie
Ćwiczenia Szkolnej JRG CS PSP w Częstochowie
Ćwiczenia Szkolnej JRG CS PSP w Częstochowie
Ćwiczenia Szkolnej JRG CS PSP w Częstochowie
Ćwiczenia Szkolnej JRG CS PSP w Częstochowie
Ćwiczenia Szkolnej JRG CS PSP w Częstochowie
Ćwiczenia Szkolnej JRG CS PSP w Częstochowie
Ćwiczenia Szkolnej JRG CS PSP w Częstochowie
Ćwiczenia Szkolnej JRG CS PSP w Częstochowie
Ćwiczenia Szkolnej JRG CS PSP w Częstochowie
Ćwiczenia Szkolnej JRG CS PSP w Częstochowie
Ćwiczenia Szkolnej JRG CS PSP w Częstochowie
Ćwiczenia Szkolnej JRG CS PSP w Częstochowie
Ćwiczenia Szkolnej JRG CS PSP w Częstochowie
Ćwiczenia Szkolnej JRG CS PSP w Częstochowie
Ćwiczenia Szkolnej JRG CS PSP w Częstochowie
Ćwiczenia Szkolnej JRG CS PSP w Częstochowie
Ćwiczenia Szkolnej JRG CS PSP w Częstochowie
Ćwiczenia Szkolnej JRG CS PSP w Częstochowie

Additional information

OgłoszeniaKursy_PPOŻ#NieKłamRatownikom – pomóż nam pomagać innym


 

Koronawirus
Informacje i zalecenia


 

Nie wypalaj traw – nie zabijaj!


 

Film o CS PSP w Częstochowie


Film o SA PSP w Poznaniu


Film instruktażowy prezentujący mechanizm działania skokochronu


 Baza_wiedzy

 

FundacjaPSP

Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom ich Rodzin

 


 

 Logo PSP

Apel KM PSP Gdańsk

 


 

 Apel

 

Apel Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. świętokrzyskiego

 


 Czujka


  Pomoc