Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Kurs PPOŻ - forma aktualizacji ZDALNA

Forma aktualizacji ZDALNA

W związku z przedłużającym się stanem zagrożenia epidemiologicznego Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej umożliwił realizację „Szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej - aktualizacja” wyłącznie w formie zdalnej do odwołania.

Szkolenia będą realizowane na podstawie nowego Programu Szkolenia Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej zatwierdzonego 15 czerwca 2021 r. przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Program szkolenia

Zajęcia on-line i ćwiczenia praktyczne odbywać się będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zapewniających synchroniczne interakcje między słuchaczami i osobami prowadzącymi zajęcia z wykorzystaniem aplikacji MS Teams lub podobnych do komunikacji wideo w czasie rzeczywistym.

1. Przebieg szkolenia.

Szkolenie aktualizujące – zdalne obejmuje 3 dni zajęć on-line realizowanych w czasie rzeczywistym. Szczegółowy plan zajęć zostanie podany na minimum tydzień przed rozpoczęciem szkolenia.

Do materiałów szkoleniowych uczestnicy mają dostęp przez cały czas trwania kursu. Uczestnik szkolenia po zalogowaniu na platformę edukacyjną CSPSP ma do dyspozycji materiały i fora z poszczególnych modułów tematycznych.

Egzamin końcowy przeprowadzony zostanie w ostatnim dniu szkolenia w formie zdalnej, z wykorzystaniem platformy edukacyjnej. Zgodnie z założeniami zawartymi w programie szkolenia, egzamin końcowy przeprowadza się w ciągu 40 minut w formie pisemnego testu, złożonego z 30 zadań zamkniętych z jedną prawidłową odpowiedzią i dwoma dystraktorami. Egzamin końcowy uznaje się za zdany, jeśli zdający otrzymał minimum 70% punktów możliwych do zdobycia.

 

Terminy szkoleń:

 • 29.11 - 01.12.2021
 • 24.01 - 26.01.2022
 • 21.02 - 23.02.2022
 • 20.04 - 22.04.2022
 • 11.05 - 13.05.2022

 

 Wykaz szkoleń z platformy rezerwacji

 2. Warunki przyjęcia na szkolenie.

 

Program szkolenia

Regulamin szkolenia

Klauzula informacyjna

 

3. Koszt szkolenia.

Koszt szkolenia bez zakwaterowania i wyżywienia wynosi 1 200 zł.

Usługa jest zwolniona z podatku VAT.

Dane osobowe i dane do faktury proszę wpisywać z dużą starannością, ponieważ wykorzystane zostaną w wystawionej fakturze, umowie oraz zaświadczeniu o ukończeniu szkolenia. Możliwość edycji i wprowadzenia zmian tych danych upływa wraz z terminem wykonania przelewu bankowego z tytułu szkolenia na konto Szkoły.

Podanie przez Użytkownika w formularzu zgłoszeniowym w polu: „email do przesłania faktury” adresu e-mailowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wysyłkę faktury w formie elektronicznej (PDF) z adresu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na podany przez Użytkownika adres.

Numer konta bankowego: 92 1010 1212 0016 5813 9134 0000
W tytule przelewu proszę wpisać:

 1. W przypadku podmiotu gospodarczego:  
  Pełna nazwa firmy, adres, NIP, imię i nazwisko uczestnika szkolenia, aktualizacja ppoż. z datą szkolenia
 2. W przypadku osoby fizycznej:
  Imię, nazwisko, adres, aktualizacja ppoż. z datą szkolenia

4. Zasady uczestnictwa.

Materiały szkoleniowe są dostępne na platformie e-learningowej https://cspsp.pl/elearning/ do której dostęp uzyskuje się z wykorzystaniem adresu email podanego podczas tworzenia konta w systemie rezerwacji oraz hasła używanego w systemie rezerwacji. 

Uczestnik szkolenia powinien dysponować dostępem do sieci Internet oraz komputerem z systemem operacyjnym Microsoft Windows (XP, Vista, 7, 8, 10), Linux (dowolny) z zainstalowaną przeglądarką internetową Internet Explorer (wersję od 8.0 +), Edge lub Mozilla Firefox lub Google Chrome lub Opera, włączoną obsługę cookie i JavaScript. Wybrane zajęcia praktyczne odbywają się w ramach kontaktu synchronicznego z opiekunami bloków tematycznych z wykorzystaniem jednego z narzędzi: Zoom, Ms Teams.

Informacje dotyczące dalszych czynności związanych ze szkoleniem (tj. opłata, umowa, karta skierowania itp.) zostaną przesłane w chwili ukończenia rekrutacji na dany termin szkolenia.

UWAGA - WAŻNE!

Płatność następuje przed rozpoczęciem szkolenia - wpłata musi zostać zaksięgowana najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia - co warunkuje dopuszczenie do szkolenia (Dz.U. 2015 poz. 1964, §6).

Centralna Szkoła PSP zastrzega sobie, możliwość odwołania przedmiotowego szkolenia lub organizację w innym terminie w przypadku nie zapisania minimalnej liczby uczestników.

Formuła przeprowadzenia szkolenia zależna będzie od sytuacji epidemicznej w kraju. W przypadku, gdy decyzja Komendanta Głównego o zawieszeniu zajęć stacjonarnych zostanie odwołana, część praktyczna szkolenia zaplanowana w formie zdalnej w czasie rzeczywistym, zostanie przeprowadzona stacjonarnie w tym samym terminie. Egzamin końcowy również zostanie przeprowadzony w formie stacjonarnej.

 

Additional information

Ogłoszenia


Kursy_PPOŻ


Platforma edukacyjna


Czujka tlenku węgla


Nie kłam ratownikom

#NieKłamRatownikom – pomóż nam pomagać innym


 Koronawirus - Działania CS PSP

Koronawirus
Informacje i zalecenia


 Nie wypalaj traw

Nie wypalaj traw – nie zabijaj!


 

Film o CS PSP w Częstochowie


Film o SA PSP w Poznaniu


Film instruktażowy prezentujący mechanizm działania skokochronu


Baza_wiedzy


FundacjaPSP

Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom ich Rodzin


 Logo PSP

Apel KM PSP Gdańsk


 Apel OSP świętokrzyskie

 Apel Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. świętokrzyskiego


 Pomoc Pomoc