Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


30 lecie CS PSP

Kurs PPOŻ - forma aktualizacji

Forma aktualizacji

Szkolenia są realizowane na podstawie nowego Programu Szkolenia Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej zatwierdzonego 15 czerwca 2021 r. przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Program szkolenia

 

1. Przebieg szkolenia.

Szkolenie aktualizujące obejmuje 3 dni zajęć, które będą odbywać się w formie stacjonarnej. Szczegółowy plan zajęć zostanie wysłany do uczestników szkolenia drogą mailową w tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie szkolenia.

Egzamin końcowy przeprowadzony zostanie w ostatnim dniu szkolenia. Zgodnie z założeniami zawartymi w programie szkolenia, egzamin końcowy przeprowadza się w ciągu 40 minut w formie pisemnego testu, złożonego z 30 zadań zamkniętych z jedną prawidłową odpowiedzią i dwoma dystraktorami. Egzamin końcowy uznaje się za zdany, jeśli zdający otrzymał minimum 70% punktów możliwych do zdobycia.

 

Terminy szkoleń

 • 29.01 - 31.01.2024 r.
 • 26.02 - 28.02.2024 r.
 • 11.03 - 13.03.2024 r.
 • 25.03 - 27.03.2024 r.
 • 22.04 - 24.04.2024 r.
 • 16.09 - 18.09.2024 r. - możliwość zapisów od 02 maja 2024 r.
 • 07.10 - 09.10.2024 r. - możliwość zapisów od 02 maja 2024 r.
 • 12.11 - 14.11.2024 r. - możliwość zapisów od 02 maja 2024 r.
 • 09.12 - 11.12.2024 r. - możliwość zapisów od 02 maja 2024 r.

 Wykaz szkoleń i miejsc dostępny w platformie rezerwacji

Link do rezerwacji.

 

 2. Warunki przyjęcia na szkolenie.

 

Program szkolenia

Regulamin szkolenia

Klauzula informacyjna

 

3. Koszt szkolenia.

Koszt szkolenia bez zakwaterowania i wyżywienia wynosi 1 200,00 zł.

Koszt szkolenia z zakwaterowaniem i wyżywieniem wynosi 1 740,00 zł.

Zakwaterowanie i wyżywienie zorganizowane jest na terenie CS PSP.

Nie ma możliwości skorzystania z opcji samego wyżywienia lub samego noclegu.

Usługa jest zwolniona z podatku VAT.

Dane osobowe i dane do faktury proszę wpisywać z dużą starannością, ponieważ wykorzystane zostaną w wystawionej fakturze, umowie oraz zaświadczeniu o ukończeniu szkolenia. Możliwość edycji i wprowadzenia zmian tych danych upływa wraz z terminem wykonania przelewu bankowego z tytułu szkolenia na konto Szkoły.

Podanie przez Użytkownika w formularzu zgłoszeniowym w polu: „email do przesłania faktury” adresu e-mailowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wysyłkę faktury w formie elektronicznej (PDF) z adresu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na podany przez Użytkownika adres.

Numer konta bankowego: 92 1010 1212 0016 5813 9134 0000
W tytule przelewu proszę wpisać:

 1. W przypadku podmiotu gospodarczego:  
  Pełna nazwa firmy, adres, NIP, imię i nazwisko uczestnika szkolenia, aktualizacja ppoż. z datą szkolenia
 2. W przypadku osoby fizycznej:
  Imię, nazwisko, adres, aktualizacja ppoż. z datą szkolenia

4. Zasady uczestnictwa.

Materiały szkoleniowe będą zamieszczone na platformie e-learningowej https://cspsp.pl/elearning/ do której dostęp uzyskuje się z wykorzystaniem adresu email podanego podczas tworzenia konta w systemie rezerwacji oraz hasła używanego w systemie rezerwacji. 

Uczestnik szkolenia powinien dysponować dostępem do sieci Internet oraz komputerem z systemem operacyjnym Microsoft Windows (XP, Vista, 7, 8, 10), Linux (dowolny) z zainstalowaną przeglądarką internetową Internet Explorer (wersję od 8.0 +), Edge lub Mozilla Firefox lub Google Chrome lub Opera, włączoną obsługę cookie i JavaScript.

Informacje dotyczące dalszych czynności związanych ze szkoleniem (tj. numer konta, umowa, karta skierowania itp.) zostaną przesłane w chwili ukończenia rekrutacji na dany termin szkolenia.

UWAGA - WAŻNE!

Płatność następuje przed rozpoczęciem szkolenia - wpłata musi zostać zaksięgowana najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia - co warunkuje dopuszczenie do szkolenia (Dz.U. 2015 poz. 1964, §6).

Centralna Szkoła PSP zastrzega sobie, możliwość odwołania przedmiotowego szkolenia lub organizację w innym terminie w przypadku nie zapisania minimalnej liczby uczestników.

Formuła przeprowadzenia szkolenia zależna będzie od sytuacji w kraju. W przypadku, gdy Komendant Główny  podejmie decyzję o konieczności zawieszenia zajęć stacjonarnych, część praktyczna szkolenia zaplanowana w formie stacjonarnej zostanie przeprowadzona w formie zdalnej w czasie rzeczywistym. Egzamin końcowy, w tym wypadku, również zostanie przeprowadzony w formie zdalnej.