Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Poprawa bezpieczeństwa poprzez przeciwdziałanie zagrożeniom w wyniku zakupu samochodu pożarniczego oraz specjalistycznego kontenera

W dniu 1 lipca 2015 roku została podpisana umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa poprzez przeciwdziałanie zagrożeniom w wyniku zakupu samochodu pożarniczego oraz specjalistycznego kontenera". Zakres projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego- szt.1 Zakup kontenera do przewozu środka gaśniczego- szt. 1 Wartość projektu 1 150 000,00 zł Wartość dofinansowania 575 000,00 zł

Termin realizacji: do dnia 30.11.2016 roku

Termomodernizacja wybranych obiektów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

W dniu 9 grudnia 2013 została zawarta umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn. „Termomodernizacja wybranych obiektów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie”. Koszt całkowity przedsięwzięcia to 4 144 060,00 Kwota dofinansowania to 2 749 310,00 Wkład własny Centralnej Szkoły Państwowej Szkoły Pożarnej to 1 394 750,00. Inwestycja zakresem objęła cztery budynki: hotelowo - dydaktyczny, stołówkę, salę gimnastyczną i magazyn.

Termin realizacji projektu 2014 i 2015 rok.

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego

W dniu 22 listopada 2013 roku została podpisana umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zadania pn. "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego-2 szt". Zakres projektu: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego- szt.1 Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego- szt.1 Wartość projektu 1 529 280,00 zł Wartość dofinansowania 789 104,48 zł.

Termin realizacji: do dnia 23.12.2014 roku

Zakup samochodu ciężarowego uterenowionego z HDS w celu uzupełnienia bazy sprzętowej niezbędnej do prowadzenia działań ratowniczych podczas powodzi i działań popowodziowych

W listopadzie 2011 roku Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej odebrała samochód uteronowiony 4x4 z HDS zakupiony na podstawie umowy pomiędzy Szkołą, a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska. Umowa z dnia 15.07.2011 roku obejmowała realizację zadania p.n.: „Zakup samochodu ciężarowego uterenowionego z HDS w celu uzupełnienia bazy sprzętowej niezbędnej do prowadzenia działań ratowniczych podczas powodzi i działań popowodziowych”. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej reprezentował Pan Władysław Jan Majtka – Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW, natomiast Skarb Państwa – Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. mgr inż. Marek Chmiel - Komendant CS PSP. Zakupiony samochód będzie wykorzystywany podczas katastrof naturalnych, w szczególności podczas powodzi i działań popowodziowych.

 

 

Additional information