Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Struktura

Wydział Organizacji i Nadzoru

 

 

Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru

 

Do zadań Wydziału Organizacji i Nadzoru należy w szczególności:

  • projektowanie struktury organizacyjnej Szkoły oraz aktów normatywnych prawa wewnętrznego,
  • analizowanie skuteczności i efektywności funkcjonowania Szkoły,
  • prowadzenie archiwum Szkoły,
  • prowadzenie ewidencji aktów normatywnych Komendanta Szkoły,
  • prowadzenie ewidencji i zamawianie pieczęci i stempli na potrzeby Szkoły,
  • prowadzenie ewidencji umów,
  • organizowanie kontroli oraz opracowywanie analiz i ocen wyników kontroli dla potrzeb komendanta Szkoły, współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej,
  • wykonywanie zadań z zakresu ochrony danych osobowych, naczelnik wydziału organizacji i nadzoru lub jego zastępca pełnią funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Additional information