Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Struktura

Wydział Szkoleń Specjalistycznych i Współpracy Międzynarodowej

 

st. bryg. mgr inż. Bogumił Zalewski

Naczelnik Wydziału Szkoleń Specjalistycznych i Współpracy Międzynarodowej

 

Do zadań Wydziału Szkoleń Specjalistycznych i Współpracy Międzynarodowej należy w szczególności:

  • organizowanie doskonalenia zawodowego strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej,
  • organizowanie szkoleń w zakresie ochrony ppoż. i ochrony ludności,
  • prowadzenie dokumentacji szkoleń, organizowanie egzaminów i wydawanie zaświadczeń,
  • opracowywanie i wykonanie środków i materiałów dydaktycznych,
  • planowanie i organizowanie konferencji i sympozjów,
  • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Szkoły w zakresie przygotowania imprez i uroczystości szkolnych,
  • pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych,
  • organizowanie współpracy z zagranicą oraz szkoleń międzynarodowych,
  • prowadzenie biblioteki szkolnej,
  • propagowanie historii pożarnictwa oraz kultywowanie tradycji pożarniczych.

Additional information