Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Struktura

Wydział Informatyki i Łączności

st. bryg. mgr inż. Krzysztof Kopka

Naczelnik Wydziału Informatyki i Łączności

 

Do zadań Wydziału Informatyki i Łączności należy w szczególności:

  • planowanie i realizacja zadań z zakresu informatyki i łączności, w tym obsługa istniejących sieci informatycznych i łączności,
  • analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu informatycznego, łączności oraz niezbędnego oprogramowania,
  • opiniowania celowości zakupów urządzeń oraz sprzętu technicznego informatyki i łączności pod kątem potrzeb Szkoły,
  • organizowanie konserwacji i napraw sprzętu,
  • ewidencjonowanie sieci, linii i urządzeń teleinformatycznych zainstalowanych i użytkowanych na terenie Szkoły,
  • organizowanie i prowadzenie szkolenia specjalistycznego w zakresie informatyki.

Additional information