Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Poligon

 UWAGA!

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z koronawirusem COVID-19 Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej
podjął decyzję, iż wszystkie szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej, zaplanowane do końca 2020 roku,
realizowane będą wyłącznie w formie zdalnej.


 

 

Stanowiska poligonowe

Poligon szkolny posiada następujące stanowiska:

1) Poligonowe stanowiska ćwiczeń działan gaśniczych,

2) Poligonowe stanowiska ćwiczeń ratownictwa technicznego,

3) Poligonowe stanowiska ratownictwa chemiczno - ekologicznego,

4) Poligonowe stanowiska ratownictwa wysokościowego.

Additional information