Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Poligon

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


30 lecie CS PSP

Stanowiska poligonowe

Poligon szkolny posiada następujące stanowiska:

1) Poligonowe stanowiska ćwiczeń działan gaśniczych,

2) Poligonowe stanowiska ćwiczeń ratownictwa technicznego,

3) Poligonowe stanowiska ratownictwa chemiczno - ekologicznego,

4) Poligonowe stanowiska ratownictwa wysokościowego.

Additional information