Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci - Projekty partnerskie

 

Spotkanie w Szkocji w ramach realizacji projektu "Poznanie Mechanizmu Rozwoju i Zarządzania oraz Systemów Szkolenia w Europejskich Strażach Pożarnych"

W dniach 29-31 maja 2012 r. odbyło się ostatnie spotkanie robocze w ramach realizowanego przez Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej projektu o tytule „Poznanie Mechanizmu Rozwoju i Zarządzania oraz Systemów Szkolenia w Europejskich Strażach Pożarnych”.


 

Spotkanie w ramach projektu Leonardo da Vinci "Poznanie Mechanizmu Rozwoju i Zarządzania oraz Systemów Szkolenia w Europejskich Strażach Pożarnych"

W dniach 10.05 – 11.05.2012 r. w Centralnej Szkole PSP odbyło się drugie z trzech spotkań podsumowujących prace w ramach projektu Leonardo da Vinci „Poznanie Mechanizmu Rozwoju i Zarządzania oraz Systemów Szkolenia w Europejskich Strażach Pożarnych”.


 

Spotkanie w Dublinie w ramach projektu Leonardo da Vinci 

W dniach 06.03 – 08.03.2012 r. w Dublinie odbyło się pierwsze z trzech spotkań podsumowujących prace w ramach projektu Lonardo da Vinci "Poznanie Mechanizmu Rozwoju i Zarządzania oraz Systemów Szkolenia w Europejskich Strażach Pożarnych”.


 

Spotkanie w ramach projektu Leonardo da Vinci

W dniach 22.11 – 23.11.2011 r. w Dublinie/Irlandia odbyło się spotkanie robocze w ramach projektu Lonardo da Vinci "Poznanie Mechanizmu Rozwoju i Zarządzania oraz Systemów Szkolenia w Europejskich Strażach Pożarnych”.


 

Spotkanie w ramach projektu "Poznanie Mechanizmu Rozwoju i Zarządzania oraz Systemów Szkolenia w Europejskich Strażach Pożarnych"

W dniach 6-7 września 2011 r. odbylo się spotkanie w ramach projektu „Poznanie Mechanizmu Rozwoju i Zarządzania oraz Systemów Szkolenia w Europejskich Strażach Pożarnych”.


 

Spotkanie w ramach Projektu Partnerskiego Leonardo da Vinci

W dniach 24-25 maja 2011 r. w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej odbyło się kolejne spotkanie w ramach Projektu Partnerskiego Leonardo da Vinci.


 

Spotkanie w ramach projektu "Poznanie Mechanizmu Rozwoju i Zarządzania oraz Systemów Szkolenia w Europejskich Strażach Pożarnych

Kolejne spotkanie w ramach projektu „Poznanie Mechanizmu Rozwoju i Zarządzania oraz Systemów Szkolenia w Europejskich Strażach Pożarnych” realizowanego przez Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie miało miejsce w dniach 22-24 lutego 2011 r.


 

Uczenie się przez całe życie

W dniach 23-25 listopada 2010 r. Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej była gospodarzem spotkania w ramach Projektu Partnerskiego Leonardo da Vinci.


 

Realizacja projektu w ramach programu "Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci.

W dniach 28.09.-30.09.2010 r. Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie rozpoczęła realizację projektu w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci.


 

Leonardo da Vinci - Projekty mobilności

Projekt mobilności "Dobre wzorce. Udział kadry CSPSP w specjalistycznym szkoleniu w LSTE w Niemczech

W związku z realizacją projektu pt. "Dobre wzorce. Udział kadry CSPSP w specjalistycznym szkoleniu w LSTE w Niemczech " w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” LEONARDO DA VINCI przedstawiciele kadry szkoleniowej Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie uczestniczyli w jednotygodniowej wizycie w Landesschule und Technische Einrichtung fur Brand -und Katastrophenschutz w Niemczech.

Partner projektu LSTE to instytucja, która podlega pod Ministerstwo Spraw Wewnętrznych kraju związkowego Brandenburgia. Składa się z dwóch części: Centralnej Szkoły działającej w zakresie ochrony przeciwpożarowej znajdującej się w Eisenhüttenstadt oraz Szkoły wyposażenia technicznego będącej w Borkheide.

Szkoła kształci na potrzeby sił dowódczych i specjalnych straży pożarnej, a także ochrony przed skutkami katastrof. Szkolenia realizowane są na potrzeby kraju związkowego Brandenburgia, a także częściowo na potrzeby innych krajów związkowych z Niemiec. W ciągu roku ze szkoleń korzysta ok. 4000 uczestników, co daje rocznie około 200 realizowanych kursów.

Pierwsza wizyta odbyła się w terminie 22.06.2014 - 28.06.2014 r. druga została wyznaczona na 31.08.2014-06.09.2014 r. Program wizyty obejmował wymianę doświadczeń zawodowych, nabycie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności w ramach wybranych zagadnień z taktyki działań ochrony przeciwpożarowej sił dowódczych i specjalnych straży pożarnej, a także ochrony przed skutkami katastrof budowlanych.

Każdy uczestnik wizyty brał udział w:

1. Szkoleniu teoretycznym jak i praktycznym z zakresu usuwania skutków katastrof budowlanych oraz zagrożeń chemiczno-ekologicznyc.

2. Szkoleniu mającym na celu poznanie sposobów organizacji akcji, zabezpieczenia budynków podczas przeprowadzanych akcji ratowniczo-gaśniczych, poznanie nowoczesnych technik poszukiwania osób zagruzowanych, poznanie nowoczesnych technik zastosowania: rozpór, przypór, podpór podczas pożaró.

3. Szkoleniu teoretycznym obejmującym zakres bezpieczeństwa publicznego.

4. Szkoleniu teoretycznym jak i praktycznym z zakresu zabezpieczenia infrastruktury podczas powodzi 5.Szkoleniu teoretycznym z zakresu ochrony środowiska naturalnego.

Uczestnictwo kadry CSPSP umożliwiło:

1. Zapoznane się z najnowocześniejszymi obiektami i środkami pozoracji, które pozwolą na prawidłową ocenę i ewentualne wdrażanie procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia życia.

2. Wypracowanie wspólnych procedur dysponowania oraz postępowania podczas pożarów i miejscowych zagrożeń.

3. Podwyższenie poziomu współpracy transgranicznej.

4. Zapoznanie się ze sposobami gaszenia pożarów budynków mieszkalnych z optymalnym użyciem środków gaśniczych. Taktyka gaszenia pożarów stanowi kluczową umiejętność każdego strażaka. Szkolenie pozwala nabyć umiejętności zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych podczas pożarów wysokich obiektów budowlanych.

5. Zapoznanie się ze sposobami zabezpieczenia infrastruktury podczas powodzi. Szkolenie umożliwia skuteczne wykorzystanie sprzętu ratowniczego oraz poznanie technik zabezpieczenia infrastruktury w przypadku zdarzeń mających miejsce podczas powodzi.

Dodatkowo realizacja projektu pozwoliła na nabycie nowych umiejętności w zakresie posługiwania się językiem niemieckim zawodowym, zapoznanie się z nową terminologią z zakresu słownictwa technicznego, używanego przez funkcjonariuszy straży pożarnej w Niemczech. Realizacja projektu przyczyniła się do rozpoczęcia oficjalnej współpracy Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej i Landesschule und Technische Einrichtung fur Brand -und Katastrophenschutz (partnera w projekcie).

Dzięki wizycie zapoznano się z ogólnymi zasadami systemu kształcenia różnych instytucji europejskich, możliwość uczestnictwa w specjalistycznym szkoleniu pozwoliła na wymianę doświadczeń, zdobycie nowych umiejętności, a udział kadry szkoleniowej w wizycie przyczynił się do podniesienia poziomu kształcenia zawodowego w CS PSP. Realizacja projektu przyczyniła się do wzmocnienia międzynarodowego potencjału instytucji partnerskich, a LSTE zyskała rangę doskonałego ośrodka szkolenia funkcjonariuszy straży pożarnej godnego polecenia na arenie międzynarodowej. Projekt przyczynił się do wzmocnienia współpracy między instytucjami i daje podstawy do realizacji dalszych wspólnych projektów promujących ochronę przeciwpożarową.

Additional information