Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Poligon

KOMUNIKAT W SPRAWIE  WOLNYCH TERMINÓW SZKOLEŃ INSPEKTORÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

AKTUALIZUJĄCYCH W FORMIE ZDALNEJ

Szczegóły w zakładce: DYDAKTYKA - Szkolenia PPOŻ - Forma aktualizacji

 

 KOMUNIKAT DOT. REKRUTACJI NA KSZTAŁCENIE DZIENNE W ZAWODZIE TECHNIK POŻARNICTWA

W związku z pandemią wirusa COVID-19 informuje się, iż od dnia 17.03.2020 r. do odwołania,
dokumenty dotyczące rekrutacji na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa w roku szkolnym 2020/2021
można składać jedynie drogą korespondencyjną lub z wykorzystaniem generatora podań
.
W podanym wyżej terminie składanie podań i innych dokumentów dot. rekrutacji osobiście w siedzibie Centralnej Szkoły PSP nie będzie możliwe.

 

KOMUNIKAT DOT. ODWOŁANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH DLA KKZ II

W związku z koniecznością podejmowania wszelkich prób ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa
Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie podjął decyzję
o odwołaniu zajęć dydaktycznych od dnia 16.03.2020 r. do 27.03.2020 r. dla słuchaczy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zakresie II kwalifikacji zawodowej
w zawodzie technik pożarnictwa turnus 14/2019 dla plutonów: 3, 4, 5 i 6.

O nowym terminie zajęć słuchacze KKZ zostaną powiadomieni w kolejnym komunikacie.

 

KOMUNIKAT DOT. ODWOŁANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH DLA SZKOLEŃ PPOŻ

W związku z koniecznością podejmowania wszelkich prób ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa
Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie podjął decyzję
o odwołaniu zajęć dydaktycznych dla szkoleń PPOŻ.
Szczegóły w pliku .pdf

 

Stanowisko ratownictwa wysokościowego

Wieża z górnym podestem

Wieża z górnym podestem i ścianami bocznymi do sprawiania drabin pożarniczych, samoratowania i ścianką wspinaczkową. Stanowisko stanowi stalowa konstrukcja z podestem o wymiarach 5,5m x 4,0m z barierkami ochronnymi o wysokości 8,0m. Konstrukcję wieży usztywnia kratownica klatki schodowej oraz boczna ściana wykorzystywana do sprawiania drabin pożarniczych, ewakuacji przy użyciu wora ewakuacyjnego oraz nauki technik samoratowania oraz wspinania się na ścianie wspinaczkowej.

W środku podestu znajdują się dwa zabezpieczone otwory, służące do doskonalenia umiejętności techniki alpinistycznej, przydatnej w ratownictwie wysokościowym.

Wspinalnia pożarnicza

Wspinalnia pożarnicza (2 kpl.) z wbudowanym rękawem ratowniczym-ewakuacyjnym.

Stanowisko umożliwia przeprowadzenie ćwiczeń z zakresu ewakuacji przy pomocy elastycznego rękawa ratowniczego oraz bezpośrednią ewakuację z otworów okiennych.

Additional information