Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Historia Szkoły - Centralna Szkoła PSP

Nowy rozdział rozpoczął się przejęciem terenu od miasta Częstochowy przez Państwową Straż Pożarną. Zarządzeniem Nr 59/94 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 października 1994 r. utworzono Centralną Szkołę PSP w Częstochowie i nadano jej statut. Rozpoczął się wówczas generalny remont i przystosowywanie obiektów do potrzeb edukacyjnych. Szkołą w kolejnych latach kierowali:

Historia Szkoły - Historia Szkoły - CS PSP I

gen. bryg. Teofil Jankowski – komendant CS PSP
w okresie od 01.06.1995 do 11.11.2001 r.

 

Zastępcy:
st. bryg. Zdzisław Zimny (01.07.1995 - 31.01.1997)
bryg. Elżbieta Rakowska (01.03.1997 - 14.11.2001)

Historia Szkoły - Historia Szkoły - CS PSP I

bryg. Elżbieta Rakowska - komendant CS PSP
w okresie od 15.11.2001 do 23.06.2006 r.

 

Zastępcy:
st. kpt. Sławomir Olbryś (01.01.1999 - 31.10.2006)
bryg. Waldemar Blicharz (15.01.2005 - 24.06.2006)

Historia Szkoły - Historia Szkoły - CS PSP I

st. kpt. Lesław Dereń – komendant CS PSP
w okresie od 13.07.2006 do 15.07.2009 r.

 

Zastępcy:
mł. bryg. Robert Łazaj (01.11.2006 - 05.08.2016)
st. bryg. Zdzisław Paszkowski (01.09.2006 - 22.02.2010)

Historia Szkoły - Historia Szkoły - CS PSP I

st. bryg. Marek Chmiel – komendant CS PSP
w okresie od 16.07.2009 do 12.05.2016 r.

 

Zastępcy:
mł bryg. Robert Łazaj (01.11.2006 - 05.08.2016)
st. bryg. Marek Kondracki (22.04.2010 - 25.02.2013)
st. bryg. Jacek Antos (01.11.2015 - 14.07.2017)

Rozwój szkoły od początku jej istnienia był zadaniem, które z pasją realizowali komendanci i pracownicy CS PSP. Stale poszerzająca swą wiedzę kadra wykładowców, inwestycje w nowoczesny sprzęt specjalistyczny, liczne ćwiczenia i treningi, budowa nowych obiektów architektonicznych zaowocowały znakomitymi warunkami do nauki dla kadetów. Proces ten nigdy nie ustał, wdrażane przeobrażenia dążą do stanów coraz bardziej złożonych, coraz doskonalszych.

Budynek Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej powstał w 1998 roku, a 15 grudnia 1999 r. zawarto porozumienie w sprawie funkcjonowania JRG w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym miasta Częstochowy, powiatu częstochowskiego i województwa śląskiego. Swoją działalność szkolna jednostka rozpoczęła 1 stycznia 2000 r.

Dawny budynek JRG
Nowy budynek JRG
JRG w działaniu

W 2000 roku rozpoczęto budowę centrum szkoleniowego wraz z kompleksem hotelowym oraz nową siedzibą Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej. Inwestycja została zakończona w maju 2012 roku. Budynek o kubaturze 53 tysięcy metrów sześciennych mieści: dwie aule wykładowe, dwie sale konferencyjne, 57 pokoi hotelowych typu studio. Charakterystyczna jest forma budynku o kształcie rotundy z dwoma skrzydłami, łączącymi się pod kątem 90 stopni.

Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę
Ukończony budynek – widok od ul. Jagiellońskiej
Budynek od strony wewnętrznej
Hol centrum szkoleniowego
Aula
Pokój hotelowy

Dzięki systematycznie prowadzonym inwestycjom na poligonie przez cały okres funkcjonowania szkoły możliwe było realizowanie szerokiego spektrum ćwiczeń ratowniczych na 49 stano­wiskach takich jak: działania gaśnicze, ratownic­two techniczne, chemiczno-ekologiczne oraz wysokościowe. Warto nadmienić, że warunki terenowe umożliwiają nie tylko pozoracje, lecz przede wszyst­kim symulowanie rzeczywistych zdarzeń i katastrof z użyciem palnych cieczy, stałych ma­teriałów oraz gazu.

Historia Szkoły - Historia Szkoły - CS PSP IV
Historia Szkoły - Historia Szkoły - CS PSP IV
Historia Szkoły - Historia Szkoły - CS PSP IV
Historia Szkoły - Historia Szkoły - CS PSP IV

Ćwiczenia na poligonie

Centralna Szkoła PSP w Częstochowie w 2013 roku wybudowała kontenerowe stanowisko do ćwiczeń z zakresu gaszenia poża­rów wewnętrznych. Pięć stalowych kontenerów o długości 12 metrów służy urzeczywistnieniu warunków panujących podczas pożarów w budynkach, czyli zjawiskom: rozgorzenia, ograniczonej widoczności (wynikającej z zadymienia), wysokiej temperatury i promieniowania cieplnego. Utrudnie­niem dla ćwiczących są ścianki działowe, drzwi wewnętrzne, klatki schodowe oraz barierki. W obiekcie istnieje również moż­liwość prowadzenia ćwiczeń z gaszenia po­żarów pojazdów samochodowych w pomieszczeniach garażowych.

Historia Szkoły - Historia Szkoły - CS PSP V
Historia Szkoły - Historia Szkoły - CS PSP V
Historia Szkoły - Historia Szkoły - CS PSP V
Historia Szkoły - Historia Szkoły - CS PSP V

Ćwiczenia z zakresu pożarów wewnętrznych

 

Additional information