Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

KOMUNIKAT W SPRAWIE  WOLNYCH TERMINÓW SZKOLEŃ INSPEKTORÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

AKTUALIZUJĄCYCH W FORMIE ZDALNEJ

Szczegóły w zakładce: DYDAKTYKA - Szkolenia PPOŻ - Forma aktualizacji

 

 KOMUNIKAT DOT. REKRUTACJI NA KSZTAŁCENIE DZIENNE W ZAWODZIE TECHNIK POŻARNICTWA

W związku z pandemią wirusa COVID-19 informuje się, iż od dnia 17.03.2020 r. do odwołania,
dokumenty dotyczące rekrutacji na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa w roku szkolnym 2020/2021
można składać jedynie drogą korespondencyjną lub z wykorzystaniem generatora podań
.
W podanym wyżej terminie składanie podań i innych dokumentów dot. rekrutacji osobiście w siedzibie Centralnej Szkoły PSP nie będzie możliwe.

 

KOMUNIKAT DOT. ODWOŁANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH DLA KKZ II

W związku z koniecznością podejmowania wszelkich prób ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa
Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie podjął decyzję
o odwołaniu zajęć dydaktycznych od dnia 16.03.2020 r. do 27.03.2020 r. dla słuchaczy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zakresie II kwalifikacji zawodowej
w zawodzie technik pożarnictwa turnus 14/2019 dla plutonów: 3, 4, 5 i 6.

O nowym terminie zajęć słuchacze KKZ zostaną powiadomieni w kolejnym komunikacie.

 

KOMUNIKAT DOT. ODWOŁANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH DLA SZKOLEŃ PPOŻ

W związku z koniecznością podejmowania wszelkich prób ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa
Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie podjął decyzję
o odwołaniu zajęć dydaktycznych dla szkoleń PPOŻ.
Szczegóły w pliku .pdf

 

Sekcja wysokościowa

Ratownictwo wysokościowe w naszej szkole funkcjonuje od lutego 2005 roku, to jest od momentu ukończenia kursu pierwszego stopnia przez pięciu pracowników szkoły. Kurs pierwszego stopnia ratownictwa wysokościowego przeprowadzony został pod nadzorem Samodzielnej Sekcji do Spraw Doskonalenia KW PSP w Łodzi na obiektach JRG-10.

Kilkanaście dni kursu zaowocowało podniesieniem naszej wiedzy na temat ratownictwa wysokościowego, dzięki czemu dołączyliśmy do grona specjalistów z zakresu ratownictwa wysokościowego w PSP, a radość jaka z tego wynikała była ogromna. Nie zamierzamy oczywiście poprzestać na tym, dlatego sukcesywnie staramy się uczestniczyć w specjalistycznych ćwiczeniach oraz obozach doskonalących podnosząc swoje umiejętności.

W dniu 15 kwietnia 2007 r. po kursie wstępnym z zakresu ratownictwa wysokościowego PSP dołączyło do naszego grona kolejnych sześć osób, które 30 sierpnia 2007 ukończyły kurs podstawowy z zakresu ratownictwa wysokościowego PSP. Więcej w tablicy informacyjnej z okazji 30-lecia ratownictwa wysokościowego tutaj.

Rozkazem Komendanta Szkoły w dniu 26 marca 2008 r. została powołana Szkolna Sekcja Ratownictwa Wysokościowego Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej (SSRW CSPSP) w Częstochowie utworzona pod Wydziałem Działań Ratowniczo-Gaśniczych. 

Additional information