Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


30 lecie CS PSP

Sekcja wysokościowa - Kurs 2018

W sierpniu 2018 r. do Szkolnej Sekcji Ratownictwa Wysokościowego wstąpiło 5 kadetów, którzy chcąc poszerzać swoją wiedzę, rozpoczęli szkolenie dla kandydatów na młodszych ratowników wysokościowych KSRG.

Opiekunami grupy byli: st. kpt. Arkadiusz Omazda oraz bryg. Robert Żuczek.

Podczas trwania szkolenia, odbyło się wiele godzin ćwiczeń teoretycznych oraz praktycznych. W ramach przygotowania do egzaminu odbyły się również wyjazdy terenowe. Pierwszy z nich miał miejsce w skałki Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Drugim razem grupa udała się do Jaskini Studnisko oraz Jaskini Koralowej, gdzie uczestnicy szkolenia mogli w pełni wykorzystać poznane techniki wysokościowe i sprawdzić się w wymagającym terenie. Kilkanaście dni ciężkiej pracy podczas zajęć, zaowocowało podniesieniem wiedzy na temat ratownictwa wysokościowego, dzięki czemu mogliśmy w pełni przygotowani przystąpić do egzaminu.

Dnia 12 marca 2019 r. w JRG 3 w Krakowie na specjalnie przygotowanych stanowiskach, odbył się egzamin dla kandydatów na młodszych ratowników wysokościowych KSRG. Do egzaminu przystąpiło 7 kandydatów, 5 zdało egzamin pozytywnie, co jest bardzo dobrym wynikiem zważywszy na poziom trudności i procentowy odsetek zdawalności tych egzaminów w latach poprzednich.

Do egzaminu przystąpili:

  • kpt. Piotr Gonera,
  • kpt. Artur Wydra,
  • kdt Krzysztof Jaszczuk,
  • kdt Kamil Jaroszek,
  • kdt Rafał Szewczyk,
  • kdt Marcin Zbrojkiewicz,
  • kdt Adrian Sowa.

Galeria zdjęć

Sekcja wysokościowa - Kurs 2018
Sekcja wysokościowa - Kurs 2018
Sekcja wysokościowa - Kurs 2018
Sekcja wysokościowa - Kurs 2018
Sekcja wysokościowa - Kurs 2018