Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Egzaminy zawodowe

Egzamin zawodowy w zakresie kwalifikacji BPO.03 Wykonywanie działań ratowniczych

Egzamin pisemny odbędzie się w dniach 11-13 maja 2022 roku w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie.

Część pisemna (test) będzie przeprowadzona na stanowiskach komputerowych w Sali informatyki (nr 213). Zdający będą podzieleniu na grupy 19 osobowe.

KKZ 19-2021:

 • 11 maja 2022 r. godzina: 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00
 • 12 maja 2022 r. godzina: 8:00, 10:00, 12:00, 14:00

DSA turnus XXV:

 • 13 maja 2022 r. godzina: 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00

Część praktyczna egzaminu przeprowadzona będzie w grupach 6-osobowych w godzinach 8.00, 11.00, 14.00, 17.00 na poligonie szkolnym w dniach:

 • 16-23 maja 2022 r  - dla absolwentów KKZ 19-2021
 • 24-27 maja 2022 r  - dla DSA turnus XXV


Zdający zostali podzieleni na grupy wg kolejności alfabetycznej.


Wykaz przyborów:

 

Część pisemna BPO.03 Wykonywanie działań ratowniczych:
Każdy zdający powinien mieć́ długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz może mieć́ kalkulator prosty*.

* Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb

Część praktyczna BPO.03 Wykonywanie działań ratowniczych:
Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz:

 • umundurowanie specjalne
 • buty specjalne
 • hełm
 • rękawice
 • kominiarka
 • pas strażacki
 • zatrzaśnik

 

Egzamin zawodowy w zakresie kwalifikacji BPO.04 Zarządzanie działaniami ratowniczymi

Część pisemna (test) będzie przeprowadzona na stanowiskach komputerowych w Sali informatyki (nr 213). Zdający będą podzieleniu na grupy 19 osobowe.

KKZ 18-2021:

 • 23 maja 2022 r. godzina: 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00
 • 24 maja 2022 r. godzina: 8:00, 10:00, 12:00, 14:00

DSA turnus XXIV:

 • 25 maja 2022 r. godzina: 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00

KKZ 20-2021:

 • 26 maja 2022 r. godzina: 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00
 • 27 maja 2022 r. godzina: 8:00, 10:00, 12:00, 14:00

Zdający zostali podzieleni na grupy wg kolejności alfabetycznej.

Część praktyczna egzaminu przędzie przeprowadzona 1 czerwca 2022 r. godz. 11.00.

 

Wykaz przyborów:

 

Część pisemna:
Każdy zdający w części pisemnej powinien mieć́ długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań́, oraz może mieć kalkulator prosty*.

* Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb


Część praktyczna:
Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz:

 • kalkulator prosty*,
 • ołówek,
 • gumka,
 • linijka,
 • temperówka

* Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.


Zdający powinien zgłosić się w dniu egzaminu co najmniej 40 minut przed rozpoczęciem  egzaminu.

 

Szczegółowy termin egzaminu dla każdego zdającego będzie umieszczony w informacjach na platformie Microsoft Teams (dla KKZ 18-2021) oraz platformie Moodle (dla KKZ 19-2021 i KKZ 20-2021).

 

Additional information