Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Poligon

KOMUNIKAT W SPRAWIE  WOLNYCH TERMINÓW SZKOLEŃ INSPEKTORÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

AKTUALIZUJĄCYCH W FORMIE ZDALNEJ

Szczegóły w zakładce: DYDAKTYKA - Szkolenia PPOŻ - Forma aktualizacji

 

 KOMUNIKAT DOT. REKRUTACJI NA KSZTAŁCENIE DZIENNE W ZAWODZIE TECHNIK POŻARNICTWA

W związku z pandemią wirusa COVID-19 informuje się, iż od dnia 17.03.2020 r. do odwołania,
dokumenty dotyczące rekrutacji na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa w roku szkolnym 2020/2021
można składać jedynie drogą korespondencyjną lub z wykorzystaniem generatora podań
.
W podanym wyżej terminie składanie podań i innych dokumentów dot. rekrutacji osobiście w siedzibie Centralnej Szkoły PSP nie będzie możliwe.

 

KOMUNIKAT DOT. ODWOŁANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH DLA KKZ II

W związku z koniecznością podejmowania wszelkich prób ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa
Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie podjął decyzję
o odwołaniu zajęć dydaktycznych od dnia 16.03.2020 r. do 27.03.2020 r. dla słuchaczy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zakresie II kwalifikacji zawodowej
w zawodzie technik pożarnictwa turnus 14/2019 dla plutonów: 3, 4, 5 i 6.

O nowym terminie zajęć słuchacze KKZ zostaną powiadomieni w kolejnym komunikacie.

 

KOMUNIKAT DOT. ODWOŁANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH DLA SZKOLEŃ PPOŻ

W związku z koniecznością podejmowania wszelkich prób ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa
Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie podjął decyzję
o odwołaniu zajęć dydaktycznych dla szkoleń PPOŻ.
Szczegóły w pliku .pdf

 

Stanowisko ratownictwa chemicznogo i ekologicznego

Stanowisko uszczelniania wycieków substancji niebezpiecznych z cysterny samochodowej

Stanowisko składa się z cystern samochodowych typu CN-18, która zawiera instalację wodną symulującą wycieki substancji niebezpiecznych z czterech rożnych nieszczelności.

Stanowisko uszczelniania wycieków substancji niebezpiecznych z cysterny kolejowej

Stanowisko wykorzystywane jest do ćwiczeń uszczelniania wycieków z cysterny kolejowej, posiadającej wewnętrzną instalację wodną, symulującą wycieki substancji niebezpiecznej dla sześciu wariantów nieszczelności.

Stanowisko uszczelniania wycieków substancji niebezpiecznych z cysterny w instalacji przemysłowej (wyciek grawitacyjny)

Stanowisko składa się z cysterny samochodowych typu CN-22 , która zawiera instalację wodną symulującą wycieki substancji niebezpiecznych z czterech rożnych nieszczelności.

Stanowisko ratownictwa chemiczno - ekologicznego likwidacji skutków wycieku substancji niebezpiecznych na drogach publicznych

Wykonanie stanowiska zostało zaplanowane w sposób gwarantujący ochronę środowiska z możliwością prowadzenia ćwiczeń z materiałami niebezpiecznymi.

Additional information