Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

KOMUNIKAT W SPRAWIE  WOLNYCH TERMINÓW SZKOLEŃ INSPEKTORÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

AKTUALIZUJĄCYCH W FORMIE ZDALNEJ

Szczegóły w zakładce: DYDAKTYKA - Szkolenia PPOŻ - Forma aktualizacji

 

 KOMUNIKAT DOT. REKRUTACJI NA KSZTAŁCENIE DZIENNE W ZAWODZIE TECHNIK POŻARNICTWA

W związku z pandemią wirusa COVID-19 informuje się, iż od dnia 17.03.2020 r. do odwołania,
dokumenty dotyczące rekrutacji na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa w roku szkolnym 2020/2021
można składać jedynie drogą korespondencyjną lub z wykorzystaniem generatora podań
.
W podanym wyżej terminie składanie podań i innych dokumentów dot. rekrutacji osobiście w siedzibie Centralnej Szkoły PSP nie będzie możliwe.

 

KOMUNIKAT DOT. ODWOŁANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH DLA KKZ II

W związku z koniecznością podejmowania wszelkich prób ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa
Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie podjął decyzję
o odwołaniu zajęć dydaktycznych od dnia 16.03.2020 r. do 27.03.2020 r. dla słuchaczy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zakresie II kwalifikacji zawodowej
w zawodzie technik pożarnictwa turnus 14/2019 dla plutonów: 3, 4, 5 i 6.

O nowym terminie zajęć słuchacze KKZ zostaną powiadomieni w kolejnym komunikacie.

 

KOMUNIKAT DOT. ODWOŁANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH DLA SZKOLEŃ PPOŻ

W związku z koniecznością podejmowania wszelkich prób ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa
Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie podjął decyzję
o odwołaniu zajęć dydaktycznych dla szkoleń PPOŻ.
Szczegóły w pliku .pdf

 

KOMUNIKAT DOT. MISTRZOSTW POLSKI STRAŻAKÓW W PIŁCE SIATKOWEJ 

W związku z licznymi zapytaniami, kierowanymi do Centralnej Szkoły PSP, jako współorganizatora odwołanych Mistrzostw Polski Strażaków w Piłce Siatkowej,
informujemy, że decyzja o ewentualnym wyznaczeniu nowego terminu zawodów zapadnie w drugiej połowie kwietnia br.

 

 

Im więcej potu na ćwiczeniach, tym mniej krwi w boju. Ćwiczenia Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej CS PSP w Częstochowie

W dniach od 27 do 29 maja na poligonie pożarniczym Centralnej Szkoły odbyły się ćwiczenia szkolnej jednostki ratowniczo - gaśniczej Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

Dowódcą ćwiczeń był mł. bryg. Konrad Jóźwiak. Manewry zostały przeprowadzone dla trzech zmian służbowych JRG CS PSP oraz dla zastępów JRG nr 2 w Częstochowie.

Strażacy trzech zmian służbowych ćwicząc, mieli możliwość praktycznego sprawdzenia własnych umiejętności i sprzętu w trudnych warunkach. Takie założenia to doskonały sprawdzian dla siły charakteru, wytrwałości, współpracy ramię w ramię ratowników.

Ćwiczono dwa warianty akcji:

wariant 1:

Na miejscu zdarzenia doszło do zderzenia bocznego samochodu osobowego z autocysterną, wynikiem czego, było utracenie kontroli przez kierującego cysterną oraz przygniecenie samochodu osobowego i uwięzienie kierowcy samochodu osobowego. Służby ratunkowe zostały powiadomione przez kierującego pojazdem ciężarowym.

wariant 2:

Kierowca autobusu turystycznego biura podróży, nie dostosował prędkości do warunków atmosferycznych, stracił panowanie nad pojazdem i wypadł z drogi. Na pokładzie pojazdu znajdowało się 20 pasażerów. Służby zawiadomione przez osoby postronne.

Głównymi celami ćwiczeń było:

  • praktyczne sprawdzenie założeń dotyczących możliwości i praktycznego użycia sprzętu ratownictwa technicznego,
  • wykorzystanie sprzętu hydraulicznego oraz doskonalenie technik wykonywania dostępu z udziałem pojazdów osobowych, ciężarowych oraz autobusów,
  • wykorzystanie poduszek wysokociśnieniowych,
  • wykorzystanie sprzętu do stabilizacji,
  • wykorzystanie wyciągarek z SCRt oraz SCRd,
  • udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych,
  • prowadzenie segregacji pierwotnej (wstępnej) poszkodowanych przy pomocy systemu START w zdarzeniach masowych.

Siły i środki PSP biorące udział w ćwiczeniach:

Jednostka

Pojazd/sprzęt

Obsada

Nr operacyjny

JRG CS PSP

GCBA 4/32

6

SF 250-25

JRG CS PSP

SCRt

3

SF 250-43

JRG CS PSP

SCRd

2

SF 250-49

JRG Częstochowa

Dysponowane zgodnie z potrzebami ćwiczeń.


Sposób alarmowania sił i środków: SK KM PSP Częstochowa,

Punkt koncentracji: Poligon pożarniczy Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej.

Wykaz osób funkcyjnych ćwiczeń:

Kierownik ćwiczeń – mł.bryg. Konrad Jóźwiak
KDR – D-ca zamiany służbowej,
Dowódcy OB – D-cy sekcji, zastępów (wg założeń),
Główny rozjemca – bryg. Jarosław Jankowski.

Szkic sytuacyjny dla wariantu 1 ćwiczeń:

Szkic sytuacyjny dla wariantu 2 ćwiczeń:

Galeria zdjęć

Ćwiczenia Szkolnej JRG
Ćwiczenia Szkolnej JRG
Ćwiczenia Szkolnej JRG
Ćwiczenia Szkolnej JRG
Ćwiczenia Szkolnej JRG
Ćwiczenia Szkolnej JRG
Ćwiczenia Szkolnej JRG
Ćwiczenia Szkolnej JRG
Ćwiczenia Szkolnej JRG
Ćwiczenia Szkolnej JRG
Ćwiczenia Szkolnej JRG
Ćwiczenia Szkolnej JRG
Ćwiczenia Szkolnej JRG
Ćwiczenia Szkolnej JRG

Additional information

Ogłoszenia

 

#NieKłamRatownikom – pomóż nam pomagać innym


Koronawirus
Informacje i zalecenia


 XXXVII Mistrzostwa Polski Strażaków w Piłce Siatkowej

XXXVII Mistrzostwa Polski Strażaków w Piłce Siatkowej
17-19.III.2020 r.


 

Film o CS PSP w Częstochowie


Film o SA PSP w Poznaniu


Film instruktażowy prezentujący mechanizm działania skokochronu


Baza_wiedzy


FundacjaPSP

Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom ich Rodzin


Logo PSP

Apel KM PSP Gdańsk


Apel

Apel Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. świętokrzyskiego


Czujka


Pomoc