Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Uczymy ucząc się. Udział st. kpt. Artura Wydry oraz mł. asp. Kamila Białego w 3 konferencjach naukowych

Funkcjonariusze Wydziału Nauczania – Taktyki Działań Ratowniczych, st. kpt. Artur Wydra oraz mł. asp. Kamil Biały jako prelegenci uczestniczyli w 3 konferencjach naukowych:

  1. VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Systemy Ratownicze a Bezpieczeństwo Cywilne i Wojskowe” zorganizowanej przez Akademię Wojsk Lądowych, w dniu 23.09.2021 r.
  2. XVIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Pożary Wewnętrzne oraz HAZMAT i CBRNE” zorganizowanej przez Elamed Media Group w dniu 24.09.2021 r.
  3. III Śląskich Dniach Medycyny Stanów Nagłych zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych w dniu 02.10.2021 r.

W ramach prezentowanych referatów nasi wykładowcy przybliżyli uczestnikom zagadnienie organizacji dekontaminacji wstępnej i właściwej osób poszkodowanych. Przedstawili także wyniki obserwacji i doświadczeń dotyczących efektywności dekontaminacji wstępnej z wykorzystaniem wybranych innowacyjnych technik pomiarowych będących na wyposażeni CS PSP (tj. luminometria oraz GC/MS).

Galeria zdjęć

Uczymy ucząc się
Uczymy ucząc się
Uczymy ucząc się

Additional information

Ogłoszenia


Konferencja


Kursy_PPOŻ


Platforma edukacyjna


Czujka tlenku węgla


Nie kłam ratownikom

#NieKłamRatownikom – pomóż nam pomagać innym


 Koronawirus - Działania CS PSP

Koronawirus
Informacje i zalecenia


 Nie wypalaj traw

Nie wypalaj traw – nie zabijaj!


 

Film o CS PSP w Częstochowie


Film o SA PSP w Poznaniu


Film instruktażowy prezentujący mechanizm działania skokochronu


Baza_wiedzy


FundacjaPSP

Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom ich Rodzin


 Logo PSP

Apel KM PSP Gdańsk


 Apel OSP świętokrzyskie

 Apel Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. świętokrzyskiego


 Pomoc Pomoc