Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Narada szkoleniowa pionu dyscyplinarnego Państwowej Straży Pożarnej

W dniach 16-18 listopada 2022r. na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyła się narada szkoleniowa pionu dyscyplinarnego Państwowej Straży Pożarnej.

Podczas spotkania omówiono istotę postępowania dyscyplinarnego w strukturach Państwowej Straży Pożarnej. Szczególna uwagę poświęcono omówieniu przygotowania i przebiegu rozprawy dyscyplinarnej w kontekście odpowiedniego stosowania przepisów kodeksu postępowania karnego.

Skupiono się również na analizie złożonych i skomplikowanych postępowań dyscyplinarnych prowadzonych zarówno przez Odwoławczą Komisją Dyscyplinarną przy Komendancie Głównym Państwowej Straży Pożarnej jak i komisje dyscyplinarne przy poszczególnych komendantach wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej.

Galeria zdjęć

Narada szkoleniowa pionu dyscyplinarnego PSP
Narada szkoleniowa pionu dyscyplinarnego PSP
Narada szkoleniowa pionu dyscyplinarnego PSP
Narada szkoleniowa pionu dyscyplinarnego PSP
Narada szkoleniowa pionu dyscyplinarnego PSP
Narada szkoleniowa pionu dyscyplinarnego PSP
Narada szkoleniowa pionu dyscyplinarnego PSP
Narada szkoleniowa pionu dyscyplinarnego PSP
Narada szkoleniowa pionu dyscyplinarnego PSP
Narada szkoleniowa pionu dyscyplinarnego PSP
Narada szkoleniowa pionu dyscyplinarnego PSP
Narada szkoleniowa pionu dyscyplinarnego PSP
Narada szkoleniowa pionu dyscyplinarnego PSP

Additional information