Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


30 lecie CS PSP

Centralny egzamin dla kandydatów na młodszych ratowników wysokościowych KSRG

Zgodnie z harmonogramem realizacji centralnych szkoleń specjalistycznych z zakresu ratownictwa wysokościowego zatwierdzonym przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, w dniu 5 czerwca 2023 r. rozpoczął się centralny egzamin dla kandydatów na młodszych ratowników wysokościowych KSRG.

Egzamin został zorganizowany przez Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie i odbył się w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, przy dużym wsparciu i zaangażowaniu tej szkoły w realizację przedsięwzięcia.

Egzamin został przeprowadzony zgodnie z wdrożonymi „Zasadami przeprowadzania centralnego egzaminu dla kandydatów na młodszych ratowników wysokościowych KSRG”, w ramach którego komisja egzaminacyjna pod przewodnictwem przedstawiciela Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie – mł. bryg. Tyberiusza Koniuch, weryfikowała sprawność fizyczną uczestników egzaminu oraz ich wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa wysokościowego, nabyte w ramach szkolenia prowadzonego w macierzystych SGRW.

Do egzaminu przystąpiło łącznie 46 strażaków z różnych SGRW.

W pracach komisji uczestniczyli instruktorzy ratownictwa wysokościowego: st. bryg. Tomasz Traciłowski, mł. kpt. Mateusz Targosz, st. asp. Mateusz Zwierczyk, asp. Michał Konarski, asp. Marcin Kruk oraz asp. Robert Nawrocki, którzy nadzorując poszczególne elementy egzaminu weryfikowali umiejętności uczestników oraz szczegółowo omawiali w ramach instruktażu popełniane błędy.

W egzaminie uczestniczyli również przedstawiciele Biura Edukacji Komendy Głównej PSP.

Korzystając z obecności przedstawicieli Komendy Głównej PSP, w tym koordynatora krajowego ds. ratownictwa wysokościowego – st. bryg. Tomasza Traciłowskiego, a także instruktorów i innych osób będących członkami poszczególnych zespołów zadaniowych powołanych przez Komendanta Głównego PSP, po przeprowadzonych w danym dniu konkurencjach egzaminacyjnych, odbywały się również posiedzenia, w ramach których swoje prace prowadziły następujące zespoły:

  • Zespół do spraw ratownictwa wysokościowego,
  • Zespół do opracowania wymogów użytkowych środków ochrony indywidualnej dla członków SGRW oraz instruktorów ratownictwa wysokościowego KSRG (spotkanie on-line),
  • Zespół do spraw opracowania „Zasad współpracy ze statkami powietrznymi w ksrg” (udział w telekonferencji, podczas wyjazdowego posiedzenia zespołu).

Egzamin zakończył się w dniu 7 czerwca 2023 r., a strażacy, którzy zdali egzamin uzyskali tytuł młodszego ratownika wysokościowego KSRG.

Autor: st. bryg. Włodzimierz Górzyński
Zdjęcia: Tomasz Wolski, Włodzimierz Górzyński, Michał Konarski, Tomasz Traciłowski

Galeria zdjęć

Centralny egzamin dla kandydatów na młodszych ratowników wysokościowych KSRG
Centralny egzamin dla kandydatów na młodszych ratowników wysokościowych KSRG
Centralny egzamin dla kandydatów na młodszych ratowników wysokościowych KSRG
Centralny egzamin dla kandydatów na młodszych ratowników wysokościowych KSRG
Centralny egzamin dla kandydatów na młodszych ratowników wysokościowych KSRG
Centralny egzamin dla kandydatów na młodszych ratowników wysokościowych KSRG