Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

UWAGA!

Informujemy, że są już dostępne terminy na szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej na rok 2020. Szczegóły w zakładce: Szkolenia PPO

ZAPRASZAMY!


 

Ćwiczenia Szkolnej Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej CS PSP

W dniach 26-28.04.2017 r. odbyły się ćwiczenia szkolnej jednostki ratowniczo - gaśniczej Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

Ćwiczenia odbyły się w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej im. św. Dominika Savio w Częstochowie przy ul. Kościelnej 53/63.

Kierownikiem ćwiczeń był st. bryg. Roman Klecha. Ćwiczenia zostały przeprowadzone dla trzech zmian służbowych JRG CS PSP. Założeniem ćwiczeń było sprawdzenie czasu alarmowania i dojazdu zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej, doskonalenie umiejętności prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w obiekcie zamieszkania zbiorowego, sprawdzenie organizacji łączności oraz doskonalenie umiejętności dowodzenia w przypadku zaistnienia nowych okoliczności (zmiana sytuacji pożarowej).

Głównymi celami ćwiczeń było:

  • praktyczne sprawdzenie założeń dotyczących możliwości i czasu dojazdu do miejsca zdarzenia przewidzianych sił i środków,
  • zapoznanie ćwiczących z warunkami budowlanymi obiektu, warunkami ewakuacji, zaopatrzeniem wodnym i możliwością dojazdu,
  • sprawdzenie umiejętności postępowania pracowników obiektu w sytuacji powstania pożaru, bądź innego miejscowego zagrożenia, sprawdzenie możliwości podjazdu do budynku i prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych.

 

Galeria zdjęć

Ćwiczenia Szkolnej Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej CS PSP
Ćwiczenia Szkolnej Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej CS PSP
Ćwiczenia Szkolnej Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej CS PSP
Ćwiczenia Szkolnej Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej CS PSP
Ćwiczenia Szkolnej Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej CS PSP
Ćwiczenia Szkolnej Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej CS PSP
Ćwiczenia Szkolnej Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej CS PSP
Ćwiczenia Szkolnej Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej CS PSP
Ćwiczenia Szkolnej Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej CS PSP
Ćwiczenia Szkolnej Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej CS PSP
Ćwiczenia Szkolnej Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej CS PSP
Ćwiczenia Szkolnej Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej CS PSP
Ćwiczenia Szkolnej Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej CS PSP
Ćwiczenia Szkolnej Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej CS PSP
Ćwiczenia Szkolnej Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej CS PSP
Ćwiczenia Szkolnej Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej CS PSP
Ćwiczenia Szkolnej Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej CS PSP
Ćwiczenia Szkolnej Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej CS PSP
Ćwiczenia Szkolnej Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej CS PSP

Additional information