Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Zakończenie szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej

W dniu 12 maja 2017 roku zakończone zostało szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej zorganizowane przez Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

W pierwszej części szkolenia od 18.04-09.05.2017 uczestnicy przyswajali wiedzę teoretyczną przekazaną w formie elektronicznej, na platformie e-learningowej, natomiast w dniach 10.12 - 11.12.2016 uczestniczyli w zajęciach na terenie Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.

Zajęcia odbywały się na szkolnym poligonie, w laboratoriach szkolnych oraz w salach wykładowych.

Grupa odwiedziła również zakład pracy, w którym zapoznano się z zabezpieczeniami przeciwpożarowymi oraz szkolną jednostkę ratowniczo – gaśniczą. Szkolenie ukończyło 40 osób. Zaświadczenia inspektora ochrony przeciwpożarowej, wręczył Komendant Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie mł. bryg. mgr Piotr Placek.

Galeria zdjęć

Additional information