Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

 UWAGA!

Dostępne dodatkowe terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej w formie e-learningowej i w formie aktualizacji realizowane w całości w postaci zdalnej.
Szczegółowe informacje: Kursy PPOŻ

 


 

V edycja szkolenia w zakresie pobierania próbek substancji chemicznych w warunkach skażenia środowiska

W dniach 29.05 do 02.06.2017 r. na terenie Centralnej Szkoły PSP odbyła się piąta edycja szkolenia w zakresie pobierania próbek substancji chemicznych w warunkach skażenia środowiska (The training course in conducting sampling and analysis in a highly contaminated environment).

Kurs ten zorganizowany był na mocy porozumienia między Centralną Szkołą Państwowej Straży Pożarnej a Sekretariatem Technicznym Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (The Technical Secretariat of the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons). Proces organizacji kursu i jego realizacji przebiegał pod nadzorem Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Komendy Głównej PSP.

Uczestnikami szkolenia było 11 osób z 9 państw-stron Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej oraz 3 strażaków z PSP.

Państwa, które reprezentowane były przez uczestników to:

1. Barbados,
2. Brazylia,
3. Włochy,
4. Malezja,
5. Filipiny,
6. Sudan,
7. Ukraina,
8. Wenezuela,
9. Polska

W toku szkolenia uczestnicy uzyskali szeroką wiedzę teoretyczną oraz umiejętności w zakresie stosowania sprzętu ochrony indywidualnej, w tym korzystania ze sprzętu ochrony dróg oddechowych i ubrań ochrony przeciwchemicznej. Uczestnicy zapoznali się z technikami pobierania próbek substancji w warunkach skażenia biologicznego i chemicznego. Kształcenie w czasie kursu miało przede wszystkim charakter praktyczny. Uczestnicy zrealizowali szereg ćwiczeń praktycznych w warunkach poligonowych, których istotą było pobieranie próbek substancji przy zastosowaniu sprzętu ochrony indywidualnej.

Kurs umożliwił wymianę informacji i doświadczeń w zakresie wdrażania postanowień Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów, jak również stanowił forum do dyskusji na temat potencjalnych obszarów współpracy w zakresie ochrony przed zagrożeniami ze strony substancji chemicznych.

Galeria zdjęć

OPCW
OPCW
OPCW
OPCW
OPCW
OPCW
OPCW
OPCW
OPCW
OPCW
OPCW
OPCW
OPCW
OPCW
OPCW
OPCW
OPCW

Additional information

Ogłoszenia

 Kursy_PPOŻ


#NieKłamRatownikom – pomóż nam pomagać innym


 

Koronawirus
Informacje i zalecenia


 

Nie wypalaj traw – nie zabijaj!


 

Film o CS PSP w Częstochowie


Film o SA PSP w Poznaniu


Film instruktażowy prezentujący mechanizm działania skokochronu


 Baza_wiedzy

 

FundacjaPSP

Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom ich Rodzin

 


 

 Logo PSP

Apel KM PSP Gdańsk

 


 

 Apel

 

Apel Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. świętokrzyskiego

 


 Czujka


  Pomoc