Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Nowe terminy i zmiana formy szkoleń
inspektorów ochrony przeciwpożarowej:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Turniej piłki nożnej dla dzieci

Jak nieograniczony zakres na życie społeczeństwa może mieć Państwowa Straż Pożarna przekonali się młodzi sportowcy, uczestnicy Ogólnopolskiej Pielgrzymki Sportowców do Matki Boskiej Częstochowskiej.

W dniach 09-10.06.2017 r. byli gośćmi na obiekcie sportowym Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie przy ul. Sabinowskiej, gdzie wzięli udział w rozgrywkach o Puchar Polski parafialnych, uczniowskich i ludowych klubów sportowych oraz drużyn przyparafialnych.

Tą wielką patriotyczną troskę o rozwój fizyczny i duchowy młodego pokolenia okazał komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, mł. bryg. Piotr Placek. Dzięki jego staraniom młodym sportowcom bezpłatnie udostępniono w dniach 09.06.2017r. i 10.06.2017 r. boisko szkolne w celu przeprowadzenia na nim w/w turnieju.

Młodzi sportowcy uczestnicząc w rozgrywkach byli świadkami ćwiczeń adeptów pożarnictwa i mogli podziwiać ich niesamowitą sprawność. Jak można się domyśleć w zdecydowanej większości zapaliło się serduszko do tej służby i ten pożar z pewnością będzie nie do ugaszenia z czego wyjątkowo można się tylko cieszyć. Niezamykanie przed dziećmi i młodzieżą tak wspaniałych szkół i umożliwienie korzystania im z własnych obiektów sportowych oraz udzielania pomocy w organizowaniu imprez sportowych jest w największym stopniu aktem patriotycznym i wychowawczym.

Młodzi adepci pożarnictwa najpierw przygotowali obiekt do rozgrywek, a następnie przez cały czas wspierali swoimi działaniami organizatorów. Widząc, jak starsi koledzy angażują się i pomagają przy imprezie dzieci miały wspaniały przykład właściwej postawy i z pewnością go zapamiętają. Oby takich komendantów, jak młodszy brygadier Piotr Placek i jego podopiecznych było jak najwięcej w naszej ojczyźnie dla dobra nas wszystkich.

Osobą, z ramienia Centralnej Szkoły, która była bezpośrednio odpowiedzialna za prawidłowy przebieg turnieju był mł. bryg. Damian Hajdas, któremu z tego miejsca pragnę bardzo podziękować.

Podziękowania składam również st. bryg. Jackowi Antosowi, który przez cały okres pobytu dzieci w CS PSP czuwał nad całością organizacji.

Sekretarz Generalny KSSRP w Warszawie Jerzy Drynda

Galeria zdjęć

Turniej piłki nożnej dla dzieci
Turniej piłki nożnej dla dzieci
Turniej piłki nożnej dla dzieci
Turniej piłki nożnej dla dzieci
Turniej piłki nożnej dla dzieci
Turniej piłki nożnej dla dzieci
Turniej piłki nożnej dla dzieci
Turniej piłki nożnej dla dzieci
Turniej piłki nożnej dla dzieci
Turniej piłki nożnej dla dzieci
Turniej piłki nożnej dla dzieci
Turniej piłki nożnej dla dzieci
Turniej piłki nożnej dla dzieci
Turniej piłki nożnej dla dzieci
Turniej piłki nożnej dla dzieci
Turniej piłki nożnej dla dzieci
Turniej piłki nożnej dla dzieci
Turniej piłki nożnej dla dzieci
Turniej piłki nożnej dla dzieci
Turniej piłki nożnej dla dzieci
Turniej piłki nożnej dla dzieci
Turniej piłki nożnej dla dzieci
Turniej piłki nożnej dla dzieci
Turniej piłki nożnej dla dzieci
Turniej piłki nożnej dla dzieci
Turniej piłki nożnej dla dzieci
Turniej piłki nożnej dla dzieci
Turniej piłki nożnej dla dzieci
Turniej piłki nożnej dla dzieci
Turniej piłki nożnej dla dzieci
Turniej piłki nożnej dla dzieci
Turniej piłki nożnej dla dzieci
Turniej piłki nożnej dla dzieci

Additional information

Ogłoszenia


Każdy może wesprzeć ukraińskich strażaków!


Kursy_PPOŻ


Platforma edukacyjna


Czujka tlenku węgla


Nie kłam ratownikom

#NieKłamRatownikom – pomóż nam pomagać innym


 Koronawirus - Działania CS PSP

Koronawirus
Informacje i zalecenia


 Nie wypalaj traw

Nie wypalaj traw – nie zabijaj!


Okolicznościowy film obrazujący
30 lat PSP


 

Film o CS PSP w Częstochowie


Film o SA PSP w Poznaniu


Film instruktażowy prezentujący mechanizm działania skokochronu


Baza_wiedzy


FundacjaPSP

Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom ich Rodzin


 Logo PSP

Apel KM PSP Gdańsk


 Apel OSP świętokrzyskie

 Apel Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. świętokrzyskiego


 Pomoc Pomoc