Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Nowe terminy i zmiana formy szkoleń
inspektorów ochrony przeciwpożarowej:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

UNESCO

W dniach 10-12 lipca w ramach Centralnego Odwodu Operacyjnego zadysponowano 60 kadetów DSA i 5 funkcyjnych do zabezpieczenia 41 Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Krakowie.

Punkt koncentracji dla Kompanii Szkolnej „Szkoła Częstochowa” COO znajdował się w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

W ramach zabezpieczenia kadeci pełnili całodobowe służby we wszystkich krakowskich Jednostkach Ratowniczo Gaśniczych biorąc bezpośredni udział w zabezpieczeniu, jak również w działaniach ratowniczych na terenie miasta. Dodatkowo kadeci wyznaczeni zostali do pełnienia służby w pieszych patrolach zabezpieczenia medycznego na terenie Centrum Kongresowgo ICE Kraków.

Galeria zdjęć

UNESCO
UNESCO
UNESCO
UNESCO
UNESCO
UNESCO
UNESCO

Additional information

Ogłoszenia


Każdy może wesprzeć ukraińskich strażaków!


Kursy_PPOŻ


Platforma edukacyjna


Czujka tlenku węgla


Nie kłam ratownikom

#NieKłamRatownikom – pomóż nam pomagać innym


 Koronawirus - Działania CS PSP

Koronawirus
Informacje i zalecenia


 Nie wypalaj traw

Nie wypalaj traw – nie zabijaj!


Okolicznościowy film obrazujący
30 lat PSP


 

Film o CS PSP w Częstochowie


Film o SA PSP w Poznaniu


Film instruktażowy prezentujący mechanizm działania skokochronu


Baza_wiedzy


FundacjaPSP

Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom ich Rodzin


 Logo PSP

Apel KM PSP Gdańsk


 Apel OSP świętokrzyskie

 Apel Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. świętokrzyskiego


 Pomoc Pomoc