Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

UWAGA!

Informujemy, że są już dostępne terminy na szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej na rok 2020.

Szczegóły w zakładce: Szkolenia PPOŻ

ZAPRASZAMY!

 


Warsztaty z zakresu doskonalenia zasad stosowania wentylacji taktycznej podczas gaszenia pożarów wewnętrznych

Realizując zadania wynikające ze sprawowania nadzoru dydaktycznego w ramach działalności wspomagającej, w dniach 11-13 października 2017 roku na terenie Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Opolu, odbyły się warsztaty w zakresie przygotowania kadry dydaktycznej z zakresu doskonalenia zasad stosowania wentylacji taktycznej podczas gaszenia pożarów wewnętrznych zorganizowane przez Centralna Szkołę PSP w Częstochowie wraz z Osz KW PSP Opole.

Celem warsztatów było przygotowanie kadry dydaktycznej w zakresie realizacji szkoleń z pożarów wewnętrznych, w tym dydaktyką prowadzenia zajęć i zapoznanie z problematyką wentylacji i ewakuacji poszkodowanych w warunkach zadymienia.

Adresatami warsztatów byli wykładowcy, instruktorzy i specjaliści z Ośrodków Szkolenia PSP oraz wykładowcy Szkoły Specjalistów Pożarnictwa Wojska Polskiego wyznaczeni do realizacji zajęć dydaktycznych na ww. szkoleniu. Warsztaty miały charakter doskonalenia zawodowego. W warsztatach uczestniczyło łącznie 40 osób.

 

Galeria zdjęć

Additional information