Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

 UWAGA!

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z koronawirusem COVID-19 Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej
podjął decyzję, iż wszystkie szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej, zaplanowane do końca 2020 roku,
realizowane będą wyłącznie w formie zdalnej.


Uwaga dot. SZKOLENIA DLA RZECZOZNAWCÓW

Z uwagi na wystąpienie problemów technicznych, wynikających z awarii powstałej na serwerach usługodawcy - szkolenie dla rzeczoznawców zostaje przełożone na inny termin. O nowym terminie szkolenia uczestnicy zostaną poinformowani w osobnej korespondencji.


 

I Regionalny Konkurs ,,Uratować znaczy żyć” dla dzieci z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

21 listopada 2017 roku na terenie Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie odbył się I regionalny konkurs dla dzieci z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej "Uratować znaczy żyć", którego organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 25 im. Stanisława Staszica w Częstochowie.

Patronat honorowy nad konkursem objęli:

  • Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie,
  • Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

Celem konkursu było rozpowszechnienie wśród dzieci w wieku szkolnym wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, doskonalenia tych umiejętności oraz przestrzegania zasad ruchu drogowego. Przedsięwzięcie miało również na celu kształtowanie czynnych postaw prospołecznych wśród dzieci, w tym odpowiedzialności za drugiego człowieka, niesienia pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia poszkodowanym i chorym, a także propagowanie tematyki związanej z ochroną zdrowia oraz bezpieczeństwem komunikacyjnym.

Zmagania polegały na praktycznym sprawdzeniu przytomności poszkodowanego, sprawdzeniu oddechu, ułożeniu poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej, wykonaniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej, wezwaniu pomocy, sprawdzeniu znajomości telefonów alarmowych, znaków drogowych i zasad ruchu drogowego.
Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych z klas I- VII.

Uczestnicy wzięli udział w rozgrywkach w dwóch grupach wiekowych: klasy I- III i IV- VII.
W konkursie mogła wziąć udział każda szkoła podstawowa. Warunkiem uczestnictwa było zgłoszenie szkoły poprzez wypełnienie karty zgłoszenia.

W skład komisji oceniającej poszczególne zadania wchodzili: strażacy, pielęgniarki, ratownicy medyczni i policjanci. Wszystkie zadania wymagały od każdej z grup szczegółowej wiedzy z zakresu pierwszej pomocy. Uczestnicy bardzo dobrze poradzili sobie z poszczególnymi zadaniami, co udowodniło że nie trzeba być strażakiem, ratownikiem medycznym, czy też policjantem żeby móc skutecznie ratować ludzkie życie.

Dzieci wraz z opiekunami przy okazji pobytu w Centralnej Szkole PSP mogli poznać specyfikę zawodu strażaka oraz obejrzeć ćwiczenia ratownictwa drogowego zorganizowane przez Szkolną Jednostkę Ratowniczo - Gaśniczą CS PSP.

Współorganizatorzy konkursu :

  • Poseł do Parlamentu Europejskiego Pani Jadwiga Wiśniewska,
  • Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pani Halina Rozpondek,
  • Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
  • Komenda Miejska PSP w Częstochowie,
  • Komenda Miejska Policji w Częstochowie,
  • Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie,
  • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie,
  • Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie.

W kategorii klas I –III:

I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 24 w Częstochowie,

II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 w Kłobucku,

III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 36 w Częstochowie.

W kategorii klas IV –VII:

I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 38 w Częstochowie,

II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 25 w Częstochowie,

III miejsce – ex aequo: Szkoła Podstawowa im. Św. Jana de La Salle w Częstochowie i Szkoła Podstawowa ze Mstowa.

Galeria zdjęć

I Regionalny Konkurs ,,Uratować znaczy żyć” dla dzieci z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
I Regionalny Konkurs ,,Uratować znaczy żyć” dla dzieci z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
I Regionalny Konkurs ,,Uratować znaczy żyć” dla dzieci z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
I Regionalny Konkurs ,,Uratować znaczy żyć” dla dzieci z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
I Regionalny Konkurs ,,Uratować znaczy żyć” dla dzieci z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
I Regionalny Konkurs ,,Uratować znaczy żyć” dla dzieci z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
I Regionalny Konkurs ,,Uratować znaczy żyć” dla dzieci z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
I Regionalny Konkurs ,,Uratować znaczy żyć” dla dzieci z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
I Regionalny Konkurs ,,Uratować znaczy żyć” dla dzieci z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
I Regionalny Konkurs ,,Uratować znaczy żyć” dla dzieci z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
I Regionalny Konkurs ,,Uratować znaczy żyć” dla dzieci z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
I Regionalny Konkurs ,,Uratować znaczy żyć” dla dzieci z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
I Regionalny Konkurs ,,Uratować znaczy żyć” dla dzieci z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
I Regionalny Konkurs ,,Uratować znaczy żyć” dla dzieci z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
I Regionalny Konkurs ,,Uratować znaczy żyć” dla dzieci z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
I Regionalny Konkurs ,,Uratować znaczy żyć” dla dzieci z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
I Regionalny Konkurs ,,Uratować znaczy żyć” dla dzieci z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
I Regionalny Konkurs ,,Uratować znaczy żyć” dla dzieci z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
I Regionalny Konkurs ,,Uratować znaczy żyć” dla dzieci z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
I Regionalny Konkurs ,,Uratować znaczy żyć” dla dzieci z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
I Regionalny Konkurs ,,Uratować znaczy żyć” dla dzieci z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
I Regionalny Konkurs ,,Uratować znaczy żyć” dla dzieci z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
I Regionalny Konkurs ,,Uratować znaczy żyć” dla dzieci z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
I Regionalny Konkurs ,,Uratować znaczy żyć” dla dzieci z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
I Regionalny Konkurs ,,Uratować znaczy żyć” dla dzieci z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
I Regionalny Konkurs ,,Uratować znaczy żyć” dla dzieci z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
I Regionalny Konkurs ,,Uratować znaczy żyć” dla dzieci z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Additional information

OgłoszeniaKursy_PPOŻ#NieKłamRatownikom – pomóż nam pomagać innym


 

Koronawirus
Informacje i zalecenia


 

Nie wypalaj traw – nie zabijaj!


 

Film o CS PSP w Częstochowie


Film o SA PSP w Poznaniu


Film instruktażowy prezentujący mechanizm działania skokochronu


Baza_wiedzy


FundacjaPSP

Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom ich Rodzin


 Logo PSP

Apel KM PSP Gdańsk


 Apel

 

Apel Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. świętokrzyskiego


Czujka


  Pomoc