Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

 UWAGA!

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z koronawirusem COVID-19 Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej
podjął decyzję, iż wszystkie szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej, zaplanowane do końca 2020 roku,
realizowane będą wyłącznie w formie zdalnej.


Uwaga dot. SZKOLENIA DLA RZECZOZNAWCÓW

Z uwagi na wystąpienie problemów technicznych, wynikających z awarii powstałej na serwerach usługodawcy - szkolenie dla rzeczoznawców zostaje przełożone na inny termin. O nowym terminie szkolenia uczestnicy zostaną poinformowani w osobnej korespondencji.


 

Szkolny Klub Honorowego Dawcy Krwi

Dnia 21.12.2017 r. kadeci Dziennego Studium Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, na co dzień kształcący się w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, wzięli udział w wyjeździe dydaktycznym do Warszawy.

Wyjazd był nagrodą i podziękowaniem dla kadetów czynnie działających w Szkolnym Klubie Honorowego Dawcy Krwi oraz osiągających wysokie wyniki w nauce.

Celem wyjazdu było pogłębienie zainteresowań kadetów oraz poszerzenie dotychczasowej wiedzy historycznej i społecznej  poprzez bezpośredni kontakt z żywą historią Warszawy. Uczniowie wraz z kadrą poznali dzieje miasta Warszawy oraz w obecności przewodnika zwiedzili stare miasto, bazylikę archidiecezjalną św. Jana Chrzciciela oraz Muzeum Powstania Warszawskiego, w którym poznali historię największego patriotycznego zrywu w dziejach naszego kraju.

Galeria zdjęć

Szkolny klub HDK
Szkolny klub HDK
Szkolny klub HDK
Szkolny klub HDK

Additional information

OgłoszeniaKursy_PPOŻ#NieKłamRatownikom – pomóż nam pomagać innym


 

Koronawirus
Informacje i zalecenia


 

Nie wypalaj traw – nie zabijaj!


 

Film o CS PSP w Częstochowie


Film o SA PSP w Poznaniu


Film instruktażowy prezentujący mechanizm działania skokochronu


Baza_wiedzy


FundacjaPSP

Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom ich Rodzin


 Logo PSP

Apel KM PSP Gdańsk


 Apel

 

Apel Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. świętokrzyskiego


Czujka


  Pomoc