Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

 UWAGA!

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z koronawirusem COVID-19 Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej
podjął decyzję, iż wszystkie szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej, zaplanowane do końca 2020 roku,
realizowane będą wyłącznie w formie zdalnej.


Uwaga dot. SZKOLENIA DLA RZECZOZNAWCÓW

Z uwagi na wystąpienie problemów technicznych, wynikających z awarii powstałej na serwerach usługodawcy - szkolenie dla rzeczoznawców zostaje przełożone na inny termin. O nowym terminie szkolenia uczestnicy zostaną poinformowani w osobnej korespondencji.


 

V Konferencja popularyzatorsko-naukowa „BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY LUDZI MŁODYCH, AKTYWNYCH ZAWODOWO”

W dniu 25 kwietnia 2018 roku na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej odbyła się V Popularyzatorsko – Naukowa Konferencja pod honorowym patronatem JM Rektora Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Norberta Szczygiola pn. „Bezpieczeństwo i higiena pracy ludzi młodych, aktywnych zawodowo” organizowana w ramach obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, który jest obchodzony w Polsce i w wielu innych krajach na świecie.

Tegoroczny temat konferencji dotyczył zagrożeń związanych z pracą wśród ludzi młodych, a szczególnie tych, którzy po raz pierwszy rozpoczynają pracę zawodową. Często charakteryzują się oni brakiem doświadczenia zawodowego oraz świadomości jakie zagrożenia mogą występować w środowisku pracy.

Centralna Szkoła PSP w Częstochowie po raz kolejny wzięła aktywny udział w promowaniu bezpieczeństwa i higieny pracy. W konferencji udział wziął naczelnik Wydziału Szkoleń Specjalistycznych i Współpracy Międzynarodowej mł. bryg. Damian Hajdas, starszy inspektor ds. BHP mgr inż. Halina Korkus oraz kadeci.

Funkcjonariusze Szkolnej JRG CS PSP w Częstochowie st. kpt. Paweł Penar oraz str. Emil Kozłowski przeprowadzili warsztaty dla studentów i kadetów w zakresie „Pierwszej pomocy przedmedycznej ze szczególnym uwzględnieniem substancji niebezpiecznych”

Obchody Światowego Dnia Bezpieczeństwa Ochrony Zdrowia w Pracy są przygotowane we współpracy z Europejską Agencją Zdrowia i Bezpieczeństwa w Pracy (European Agency for Safety and Health At Work).

Galeria zdjęć

V Konferencja Popularyzatorsko-Naukowa
V Konferencja Popularyzatorsko-Naukowa
V Konferencja Popularyzatorsko-Naukowa
V Konferencja Popularyzatorsko-Naukowa
V Konferencja Popularyzatorsko-Naukowa
V Konferencja Popularyzatorsko-Naukowa
V Konferencja Popularyzatorsko-Naukowa
V Konferencja Popularyzatorsko-Naukowa
V Konferencja Popularyzatorsko-Naukowa

Additional information

OgłoszeniaKursy_PPOŻ#NieKłamRatownikom – pomóż nam pomagać innym


 

Koronawirus
Informacje i zalecenia


 

Nie wypalaj traw – nie zabijaj!


 

Film o CS PSP w Częstochowie


Film o SA PSP w Poznaniu


Film instruktażowy prezentujący mechanizm działania skokochronu


Baza_wiedzy


FundacjaPSP

Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom ich Rodzin


 Logo PSP

Apel KM PSP Gdańsk


 Apel

 

Apel Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. świętokrzyskiego


Czujka


  Pomoc