Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Nowe terminy i zmiana formy szkoleń
inspektorów ochrony przeciwpożarowej:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Uroczyste pożegnanie ze służbą asp. sztab. Artura Wilka

W dniu 30 kwietnia 2018 r. odbyło się uroczyste pożegnanie ze służbą asp. sztab. Artura Wilka – dowódcy sekcji Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.

W imieniu wszystkich pracowników oraz swoim własnym Komendant Centralnej Szkoły PSP mł. bryg. Piotr Placek złożył serdeczne słowa podziękowania za wieloletnią służbę i współpracę.

Asp. sztab. Artur Wilk służbę w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczął 1 października 1996 roku w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Gliwicach. Pracownikiem Centralnej Szkoły PSP był od 1 grudnia 1997 roku. Od początku związany był z ratownictwem. Systematycznie podnosił kwalifikacje zawodowe: ukończył m.in. Studium Przemienne Aspirantów PSP, kurs kierowania ruchem drogowym, kurs z zakresu ratownictwa medycznego, kurs obsługi drabin, kurs obsługi urządzeń do lokalizacji osób uwięzionych w czasie zawałów i zasypów. Zadania i polecenia zlecone przez przełożonych wykonywał zawsze sumiennie i skrupulatnie. Posiadał duży zasób wiedzy specjalistyczno - technicznej, którą chętnie przekazywał podczas doskonalenia zawodowego swoim młodszym koleżankom i kolegom. Uczestniczył w akcjach ratowniczo – gaśniczych na terenie powiatu częstochowskiego, jak również na terenie kraju w ramach Centralnego Odwodu Operacyjnego KSRG. Asp. sztab. Artur Wilk wykazywał duże zainteresowanie problematyką zawodową, biorąc czynny udział w życiu Centralnej Szkoły. Ze swoich obowiązków służbowych zawsze wywiązywał się w sposób odpowiedzialny, wykazując dużą dyscyplinę służbową.

Pełniąc służbę w Centralnej Szkole PSP asp. sztab. Artur Wilk dał się poznać jako dobry organizator, kompetentny przełożony oraz sumienny pracownik. Jego postawa, ofiarna i rzetelna służba oraz pełne zaangażowanie w realizację powierzonych zadań są godne naśladowania.

Dziękując za ofiarną służbę, życzymy naszemu koledze, aby dalsze dni dawały poczucie dobrze spełnionego obowiązku oraz przynosiły wiele nowych, pozytywnych doświadczeń.

Galeria zdjęć

Uroczyste pożegnanie ze służbą asp. sztab. Artura Wilka
Uroczyste pożegnanie ze służbą asp. sztab. Artura Wilka
Uroczyste pożegnanie ze służbą asp. sztab. Artura Wilka
Uroczyste pożegnanie ze służbą asp. sztab. Artura Wilka
Uroczyste pożegnanie ze służbą asp. sztab. Artura Wilka
Uroczyste pożegnanie ze służbą asp. sztab. Artura Wilka
Uroczyste pożegnanie ze służbą asp. sztab. Artura Wilka
Uroczyste pożegnanie ze służbą asp. sztab. Artura Wilka
Uroczyste pożegnanie ze służbą asp. sztab. Artura Wilka
Uroczyste pożegnanie ze służbą asp. sztab. Artura Wilka

Additional information

Ogłoszenia


Każdy może wesprzeć ukraińskich strażaków!


Kursy_PPOŻ


Platforma edukacyjna


Czujka tlenku węgla


Nie kłam ratownikom

#NieKłamRatownikom – pomóż nam pomagać innym


 Koronawirus - Działania CS PSP

Koronawirus
Informacje i zalecenia


 Nie wypalaj traw

Nie wypalaj traw – nie zabijaj!


Okolicznościowy film obrazujący
30 lat PSP


 

Film o CS PSP w Częstochowie


Film o SA PSP w Poznaniu


Film instruktażowy prezentujący mechanizm działania skokochronu


Baza_wiedzy


FundacjaPSP

Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom ich Rodzin


 Logo PSP

Apel KM PSP Gdańsk


 Apel OSP świętokrzyskie

 Apel Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. świętokrzyskiego


 Pomoc Pomoc