Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

 UWAGA!

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z koronawirusem COVID-19 Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej
podjął decyzję, iż wszystkie szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej, zaplanowane do końca 2020 roku,
realizowane będą wyłącznie w formie zdalnej.


Uwaga dot. SZKOLENIA DLA RZECZOZNAWCÓW

Z uwagi na wystąpienie problemów technicznych, wynikających z awarii powstałej na serwerach usługodawcy - szkolenie dla rzeczoznawców zostaje przełożone na inny termin. O nowym terminie szkolenia uczestnicy zostaną poinformowani w osobnej korespondencji.


 

Inżynieria Bezpieczeństwa a zagrożenia cywilizacyjne. Technika w służbie bezpieczeństwa

W dniach 14-15 czerwca 2018 r. w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyła się już po raz piąty międzynarodowa konferencja naukowa pn.: "Inżynieria Bezpieczeństwa a zagrożenia cywilizacyjne. Technika w służbie bezpieczeństwa".

Organizatorami konferencji była Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie.

Konferencja miała na celu wymianę poglądów i doświadczeń, a także próbę wskazania nowych obszarów badawczych oraz integrację środowiska naukowego i służb działających w obszarze bezpieczeństwa. Za poziom naukowy konferencji odpowiedzialny był Komitet Naukowy składający się z przedstawicieli nauk o bezpieczeństwie z ośrodków akademickich Polski, Czech, Łotwy, Włoch, Słowacji i Ukrainy.

Tematyka konferencji obejmowała m.in.:

 • techniki inżynieryjne w bezpieczeństwie,
 • zagrożenia cywilizacyjne i techniki ich monitorowania,
 • innowacje w technice pożarniczej,
 • bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych i terenów,
 • systemy ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach,
 • bezpieczeństwo pracy w ratownictwie,
 • techniczne systemy zabezpieczeń, kontroli dostępu i ochrony mienia,
 • techniki kryminalistyczne,
 • cyberbezpieczeństwo.

Komitet honorowy nad konferencją objęli:

 • nadinsp. dr Jarosław Szymczyk - Komendant Główny Policji,
 • prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska – Rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie,
 • insp. dr Marek Fałdowski - Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.


W uroczystości otwarcia konferencji "Inżynieria Bezpieczeństwa a zagrożenia cywilizacyjne. Technika w służbie bezpieczeństwa" udział wzięli m. in.:

 • dr Ryszard Majer - Senator RP,
 • prof. zw. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka  - Politechnika Częstochowska,

a także szerokie grono reprezentantów poszczególnych służb: Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Służby Więziennej oraz uczelni wyższych z kraju i zagranicy.

Galeria zdjęć

Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja

Additional information

OgłoszeniaKursy_PPOŻ#NieKłamRatownikom – pomóż nam pomagać innym


 

Koronawirus
Informacje i zalecenia


 

Nie wypalaj traw – nie zabijaj!


 

Film o CS PSP w Częstochowie


Film o SA PSP w Poznaniu


Film instruktażowy prezentujący mechanizm działania skokochronu


Baza_wiedzy


FundacjaPSP

Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom ich Rodzin


 Logo PSP

Apel KM PSP Gdańsk


 Apel

 

Apel Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. świętokrzyskiego


Czujka


  Pomoc