Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

 UWAGA!

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z koronawirusem COVID-19 Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej
podjął decyzję, iż wszystkie szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej, zaplanowane do końca 2020 roku,
realizowane będą wyłącznie w formie zdalnej.


Uwaga dot. SZKOLENIA DLA RZECZOZNAWCÓW

Z uwagi na wystąpienie problemów technicznych, wynikających z awarii powstałej na serwerach usługodawcy - szkolenie dla rzeczoznawców zostaje przełożone na inny termin. O nowym terminie szkolenia uczestnicy zostaną poinformowani w osobnej korespondencji.


 

Profesjonalista

W dniu 13 lipca odbyła się uroczysta zmiana służby związana z przeniesieniem st. bryg. Romana Klechy do Komendy Miejskiej PSP w Gliwicach.

Żegnamy świetnego strażaka, ale i kolegę, który był nie tylko doskonałym dowódcą, ale był dla wielu z nas wzorem do naśladowania. Potrafił jak nikt inny znaleźć wspólny język ze wszystkimi strażakami, niezależnie od ich stopnia służbowego czy wieku. Zawsze służył radą i pomocą. St. bryg. Klecha Roman do służby w Państwowej Straży Pożarnej wstąpił 16 sierpnia 1994 roku, rozpoczynając służbę kandydacką w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

Od 1 stycznia 2000 roku pełnił służbę w Szkolnej Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie, w systemie zmianowym, dowodząc III zmianą służbową. Był funkcjonariuszem sumiennym i zdyscyplinowanym, podnoszącym stale swoje kwalifikacje zawodowe. Z dniem 1 stycznia 2006 roku został mianowany na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Działań Ratowniczo-Gaśniczych CS PSP. St. bryg. Roman Klecha wielokrotnie działając w trudnych warunkach, wykazał się nie tylko odwagą i profesjonalizmem, lecz również szybkością podejmowanych decyzji i umiejętnością nawiązywania współpracy z innymi służbami. Z dniem 1 października 2010 roku został mianowany na stanowisko Naczelnika Wydziału Działań Ratowniczo – Gaśniczych, a z dniem 1 stycznia 2017 roku został mianowany na stanowisko Dowódcy Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej.

Pełnił funkcję Dowódcy Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego „Szkoła Częstochowa” oraz funkcję  Dowódcy Kompanii Szkolnej COO „Częstochowa”. Wielokrotnie brał udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Najważniejsze z nich to: usuwanie skutków katastrofy budowlanej hali targowej w Chorzowie w 2006 roku, kierowanie działaniami ratowniczymi po przejściu trąby powietrznej w okolicach Blachowni w 2007 roku, dowodzenie akcjami szkolnej Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego, udział w zabezpieczeniu Światowych Dni Młodzieży.

W kwietniu 2012 roku st.bryg. Roman Klecha uczestniczył w realizacji projektu „W ogniu doświadczeń” realizowanym przez CS PSP z zakresu szkolenia chemiczno-ekologicznego dla strażaków PSP. Wielokrotnie brał udział w ćwiczeniach kompanii COO, został powołany do prac w  zespole do opracowania zasad dekontaminacji masowej.

Roman, życzymy Ci powodzenia zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

Koleżanki i koledzy z Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

Galeria zdjęć

Profesjonalista
Profesjonalista
Profesjonalista
Profesjonalista
Profesjonalista
Profesjonalista
Profesjonalista
Profesjonalista
Profesjonalista
Profesjonalista
Profesjonalista
Profesjonalista
Profesjonalista
Profesjonalista

Additional information

OgłoszeniaKursy_PPOŻ#NieKłamRatownikom – pomóż nam pomagać innym


 

Koronawirus
Informacje i zalecenia


 

Nie wypalaj traw – nie zabijaj!


 

Film o CS PSP w Częstochowie


Film o SA PSP w Poznaniu


Film instruktażowy prezentujący mechanizm działania skokochronu


Baza_wiedzy


FundacjaPSP

Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom ich Rodzin


 Logo PSP

Apel KM PSP Gdańsk


 Apel

 

Apel Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. świętokrzyskiego


Czujka


  Pomoc