Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

 UWAGA!

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z koronawirusem COVID-19 Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej
podjął decyzję, iż wszystkie szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej, zaplanowane do końca 2020 roku,
realizowane będą wyłącznie w formie zdalnej.


Uwaga dot. SZKOLENIA DLA RZECZOZNAWCÓW

Z uwagi na wystąpienie problemów technicznych, wynikających z awarii powstałej na serwerach usługodawcy - szkolenie dla rzeczoznawców zostaje przełożone na inny termin. O nowym terminie szkolenia uczestnicy zostaną poinformowani w osobnej korespondencji.


 

Zajęcia terenowe nad rzeką Wartą

W dniach 10-12.09.2018 r. odbyły się zajęcia terenowe nad rzeką Wartą dla kadetów XXI turnusu Dziennego Studium Aspirantów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

Tematem ćwiczeń z przedmiotu Taktyka Działań Ratowniczych było wypracowanie decyzji dowódczych w ramach ratownictwa chemicznego i ekologicznego.

Głównymi celami ćwiczeń było:

  • zapoznanie uczestników z zasadami BHP dotyczącymi działań ratowniczych na akwenach, a także z wykorzystaniem sprzętu do ograniczania i usuwania substancji ropopochodnych z wody,
  • organizacja pola operacyjnego podczas akcji ratownictwa ekologicznego,
  • określenie poprawności zastosowania różnych zapór do ograniczania rozlewów substancji ropopochodnych, a także sprzętu zbierającego i separacyjnego.

Galeria zdjęć

Zajęcia terenowe nad rzeką Wartą
Zajęcia terenowe nad rzeką Wartą
Zajęcia terenowe nad rzeką Wartą
Zajęcia terenowe nad rzeką Wartą
Zajęcia terenowe nad rzeką Wartą
Zajęcia terenowe nad rzeką Wartą
Zajęcia terenowe nad rzeką Wartą
Zajęcia terenowe nad rzeką Wartą

Additional information

OgłoszeniaKursy_PPOŻ#NieKłamRatownikom – pomóż nam pomagać innym


 

Koronawirus
Informacje i zalecenia


 

Nie wypalaj traw – nie zabijaj!


 

Film o CS PSP w Częstochowie


Film o SA PSP w Poznaniu


Film instruktażowy prezentujący mechanizm działania skokochronu


Baza_wiedzy


FundacjaPSP

Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom ich Rodzin


 Logo PSP

Apel KM PSP Gdańsk


 Apel

 

Apel Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. świętokrzyskiego


Czujka


  Pomoc