Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

 UWAGA!

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z koronawirusem COVID-19 Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej
podjął decyzję, iż wszystkie szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej, zaplanowane do końca 2020 roku,
realizowane będą wyłącznie w formie zdalnej.


Uwaga dot. SZKOLENIA DLA RZECZOZNAWCÓW

Z uwagi na wystąpienie problemów technicznych, wynikających z awarii powstałej na serwerach usługodawcy - szkolenie dla rzeczoznawców zostaje przełożone na inny termin. O nowym terminie szkolenia uczestnicy zostaną poinformowani w osobnej korespondencji.


 

Oddając krew, ratujesz życie

W dniu 26 września na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej odbyła się akcja krwiodawstwa, organizowana przez Szkolny Klub Honorowego Dawcy Krwi pod patronatem Komendanta CS PSP mł. bryg. Piotra Placka.

Jej rezultatem było 56 oddań krwi pełnej, a suma oddanej krwi wyniosła 25,2 litra.

Podstawowym celem działania Klubu HDK jest dążenie do zabezpieczenia ilości krwi i jej składników dla potrzeb ówczesnej medycyny ratunkowej. Założenie te doskonale wpisuje się w etos ratownika, gotowego pomagać potrzebującym całym sobą.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy do udziału w kolejnych akcjach organizowanych przez Szkolny Klub Honorowego Dawcy Krwi działający przy Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

Galeria zdjęć

Oddając krew, ratujesz życie
Oddając krew, ratujesz życie
Oddając krew, ratujesz życie
Oddając krew, ratujesz życie
Oddając krew, ratujesz życie
Oddając krew, ratujesz życie
Oddając krew, ratujesz życie

Additional information

OgłoszeniaKursy_PPOŻ#NieKłamRatownikom – pomóż nam pomagać innym


 

Koronawirus
Informacje i zalecenia


 

Nie wypalaj traw – nie zabijaj!


 

Film o CS PSP w Częstochowie


Film o SA PSP w Poznaniu


Film instruktażowy prezentujący mechanizm działania skokochronu


Baza_wiedzy


FundacjaPSP

Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom ich Rodzin


 Logo PSP

Apel KM PSP Gdańsk


 Apel

 

Apel Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. świętokrzyskiego


Czujka


  Pomoc