Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

 UWAGA!

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z koronawirusem COVID-19 Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej
podjął decyzję, iż wszystkie szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej, zaplanowane do końca 2020 roku,
realizowane będą wyłącznie w formie zdalnej.


Uwaga dot. SZKOLENIA DLA RZECZOZNAWCÓW

Z uwagi na wystąpienie problemów technicznych, wynikających z awarii powstałej na serwerach usługodawcy - szkolenie dla rzeczoznawców zostaje przełożone na inny termin. O nowym terminie szkolenia uczestnicy zostaną poinformowani w osobnej korespondencji.


 

Z wizytą w domach dziecka

Kadeci z I i II Kompanii Dziennego Studium Aspirantów PSP pod patronatem Komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, mł. bryg. Piotra Placka zorganizowali świąteczną akcję charytatywną, której celem była pomoc materialna dwóm domom dziecka.

19 grudnia reprezentanci Rady Kadetów wraz Dowódcą Kompanii I, asp. Maciejem Szadkowskim udali się z wizytą do placówki opiekuńczo wychowawczej pn. "Słoneczna Przystań", znajdującej się przy ul. Przemysłowej 9 w Częstochowie w celu wręczenia dzieciom z Domu Dziecka nowego telewizora. Dzieci przy okazji miały możliwość wysłuchać wykładu kadetów CS PSP nt. sprzętu używanego podczas działań ratowniczo-gaśniczych oraz zasad bezpiecznego postępowania w przypadku wystąpienia pożaru.

W adwentowym oczekiwaniu na przyjście Pana Jezusa, Kadeci Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, we współpracy z Panią Jadwigą Wiśniewską Poseł do Parlamentu Europejskiego zorganizowali zbiórkę mikołajkową dla Dzieci z Domu Życia i Nadziei im. Edmunda Bojanowskiego w Częstochowie, mieszczącego się przy ulicy św. Kazimierza.
21 grudnia w obecności Komendanta CSP SP w Częstochowie mł. bryg. Piotra Placka, Kadeci przekazali zebrane dary na ręce Siostry Dyrektor Joanny Rękas. Były to m.in. środki czystości, żywność, artykuły higieniczne, ubranka.
Dom Małych Dzieci w Częstochowie zapewnia całodobową opiekę dzieciom w wieku od 0 do 10 lat. W placówce przebywa również kilkoro dzieci niepełnosprawnych.

Cieszymy się, że możemy pomagać nie tylko podczas akcji ratowniczo-gaśniczych i jesteśmy przekonani, że w dalszym ciągu będziemy kontynuować nasze wsparcie i pomoc dla potrzebujących.

Galeria zdjęć

Z wizytą w domach dziecka
Z wizytą w domach dziecka
Z wizytą w domach dziecka
Z wizytą w domach dziecka
Z wizytą w domach dziecka
Z wizytą w domach dziecka
Z wizytą w domach dziecka
Z wizytą w domach dziecka
Z wizytą w domach dziecka
Z wizytą w domach dziecka
Z wizytą w domach dziecka

Additional information

OgłoszeniaKursy_PPOŻ#NieKłamRatownikom – pomóż nam pomagać innym


 

Koronawirus
Informacje i zalecenia


 

Nie wypalaj traw – nie zabijaj!


 

Film o CS PSP w Częstochowie


Film o SA PSP w Poznaniu


Film instruktażowy prezentujący mechanizm działania skokochronu


Baza_wiedzy


FundacjaPSP

Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom ich Rodzin


 Logo PSP

Apel KM PSP Gdańsk


 Apel

 

Apel Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. świętokrzyskiego


Czujka


  Pomoc