Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


30 lecie CS PSP

Uroczystości pogrzebowe Ś.P. kpt. Marka Wojciechowskiego

1 lutego 2019 roku w wieku 43 lat zmarł nasz kolega kpt. Marek Wojciechowski. Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w kościele parafialnym w Przyrowie przy ul. Częstochowskiej 1, dnia 5.02.2019 r. o godz. 14:00.

Kpt. Marek Wojciechowski służbę w Centralnej Szkole PSP rozpoczął 1 czerwca 1998 r. w Wydziale Działań Ratowniczo-Gaśniczych.

Był funkcjonariuszem sumiennym i zdyscyplinowanym, podnoszącym stale swoje kwalifikacje zawodowe.

Był odpowiedzialny za dowodzenie III zmianą służbową Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, a tym samym za opiekę nad słuchaczami Szkoły pełniącymi służbę w podziale bojowym.

Sprawował opiekę i nadzór nad powierzonym mu sprzętem będącym na wyposażeniu Jednostki.

Wielokrotnie brał czynny udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych na terenie miasta i powiatu. Był wzorowym strażakiem, opanowanym podczas prowadzenia działań ratowniczych.

Brał udział w wielu akcjach ratowniczo gaśniczych min.:

  • usuwaniu skutków przejścia trąby powietrznej w miejscowości Blachownia pow. częstochowski - sierpień 2008,
  • pożar kompleksu budynków gospodarczych w miejscowości Mokrzesz - listopad 2009,
  • długotrwałych działaniach ratowniczych na terenie gminy Janów i Olsztyn pow. częstochowski związane z usuwaniem skutków silnego oblodzenia drzew i linii energetycznych - styczeń 2010,
  • usuwaniu skutków powodzi na terenie miasta Częstochowy - czerwiec 2010,
  • usuwanie skutków powodzi na terenie powiatu sandomierskiego - czerwiec 2010,
  • wybuch gazu w budynku mieszkalnym w miejscowości Kłomnice - sierpień 2011.

Stale wykazywał duże zaangażowanie w zajęciach szkoleniowych i poligonowych jako instruktor zajęć praktycznych. W wykonywaniu zadań służbowych wyróżniał się dużą dbałością i zaangażowaniem.

W czasie realizowania ćwiczeń podziału bojowego oraz działań ratowniczych znaczną uwagę poświęcał zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy. Ze swoich obowiązków służbowych wywiązywał się w sposób odpowiedzialny wykazując dużą dyscyplinę służbową.