Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

UWAGA!

Informujemy, że są już dostępne terminy na szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej na rok 2020.

Szczegóły w zakładce: Szkolenia PPOŻ

ZAPRASZAMY!

 


Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej

W dniu 15 marca 2019 roku zakończone zostało szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

Szkolenie było zorganizowane przez Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. W pierwszej części szkolenia trwającej od 18.02 do 12.03.2019 r. uczestnicy przyswajali wiedzę teoretyczną przekazaną w formie elektronicznej, na platformie e-learningowej, natomiast w dniach 13-15.03.2019 r. uczestniczyli w zajęciach na terenie Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.

Zajęcia odbywały się w szkolnych laboratoriach oraz w salach wykładowych. Grupa odwiedziła również nowoczesną halę sportową, w której zapoznano się z zabezpieczeniami przeciwpożarowymi oraz szkolną jednostkę ratowniczo – gaśniczą. W szkoleniu uczestniczyło 15 osób. Zaświadczenia inspektora ochrony przeciwpożarowej wręczył Z-ca Komendanta Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie st. bryg. mgr inż. Paweł Borówka.

Galeria zdjęć

Additional information