Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

UWAGA!

Informujemy, że są już dostępne terminy na szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej na rok 2020.

Szczegóły w zakładce: Szkolenia PPOŻ

ZAPRASZAMY!

 


VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Epimilitaris 2019

W dniach 15-17 kwietnia 2019 r. przedstawiciele Centralnej Szkoły PSP wzięli udział w VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej Epimilitaris 2019, która odbyła się pod hasłem: EPIDEMIOLOGIA I BEZPIECZEŃSTWO CBRN. NAUKA, INNOWACJE, IMPLIKACJE PRAKTYCZNE.

Konferencja zorganizowana została przy współudziale następujących instytucji:

 1. Centrum Reagowania Epidemiologicznego SZ RP,
 2. Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych,
 3. Wojskowa Akademia Techniczna,
 4. Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia.

Patronat honorowy Konferencji objął: p. Mariusz Błaszczak - Minister Obrony Narodowej, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Główny Inspektor Sanitarny, Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia, Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Celem Konferencji była wymiana i poszerzenie wiedzy w zakresie epidemiologii oraz bezpieczeństwa CBRN w sytuacjach zagrożenia dla zdrowia po użyciu czynników CBRN. Tematyka dotyczyła szerokiego zakresu działań podejmowanych w całym procesie reagowania na zagrożenie: przygotowania i profilaktyki, czynności w czasie zdarzenia, ale również po jego wystąpieniu.

Program obejmował następujące zagadnienia:

 • Epidemiologia chorób zakaźnych będących czynnikami broni biologicznej.
 • Epidemiologia chorób niezakaźnych zagrażających zdrowiu służb mundurowych.
 • Rozpoznanie zagrożenia użycia broni masowego rażenia (BMR). Monitoring zagrożeń, rozpoznanie środowiskowe, wywiad medyczny.
 • Identyfikacja czynników CBRN. Procedury, techniki, nowe technologie.
 • Postępowanie w rejonie skażonym. Forensic, triage, aspekty środowiskowe. Ratownictwo medyczne w rejonie skażenia. Ewakuacja medyczna z rejonu skażonego.
 • Szpital jako etap postępowania z pacjentem skażonym.
 • Przygotowania w zakresie bezpieczeństwa CBRN.
 • Zarządzanie sytuacją kryzysową po zdarzeniu z użyciem czynników CBRN.
 • Przywracanie zdolności po działaniach hybrydowych (Resilience in Hybrid War).
 • Choroby zakaźne, a zagrożenia transgraniczne, szczepienia i procedury.
 • Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie zdrowiem publicznym w warunkach zagrożenia, kryzysu i wojny.

Centralną Szkołę PSP reprezentowali: bryg. Marek Poterek, mł. bryg. Artur Ankowski, st. kpt. Piotr Ujma oraz kpt. Artur Wydra, który wygłosił referat ,,Metodyka szkoleń w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom CBRN realizowanych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej”.

Galeria zdjęć

Additional information