Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

 INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY KANDYDACKIEJ NA KSZTAŁCENIE DZIENNE
W ZAWODZIE TECHNIK POŻARNICTWA DO CENTRALNEJ SZKOŁY PSP W CZĘSTOCHOWIE NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Informujemy, że w zakładce REKRUTACJA/NABÓR NA ROK SZKOLNY 2019/2020 opublikowano

Listę rankingową numerów startowych osób wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej

 


 

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Dzień 2 Maja jest obchodzony w Polsce jako Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Święto państwowe zostało ustanowione w 2004 roku w celu propagowania wiedzy o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych.

Flaga biało-czerwona, biały orzeł w koronie, hymn państwowy, to wywiedzione z dziejów i tradycji symbole naszego współczesnego Państwa – Ojczyzny, w której żyjemy, której duchowa przeszłość określiła tożsamość każdego Polaka.

Z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbył się uroczysty apel. Podczas uroczystości, przy akompaniamencie hymnu państwowego dokonano uroczystego podniesienia flagi na maszt oraz odbyła się uroczysta zmiana służby. W apelu uczestniczył Komendant Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie mł. bryg. Piotr Placek, jego zastępca - st. bryg. Paweł Borówka, dowódcy i obsady zmian Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, oficerowi dyżurni, kadeci oraz słuchacze szkoły.

Galeria zdjęć

Additional information