Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

 UWAGA!

Dostępne dodatkowe terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej w formie e-learningowej i w formie aktualizacji realizowane w całości w postaci zdalnej.
Szczegółowe informacje: Kursy PPOŻ

 


 

Szkolenie specjalistyczne w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom chemicznym, biologicznym, radiacyjnym, nuklearnym i wybuchowym

W dniach 27 i 28 czerwca 2019 r. w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej zostały przeprowadzone warsztaty w zakresie CBRNE.

W warsztatach udział wzięli funkcjonariusze CBŚP, Policji i PSP, w sumie 37 funkcjonariuszy w tym 16 policjantów i 21 strażaków. Podczas warsztatów osiągnięto założone cele, w tym m.in. wymiana wzajemnych doświadczeń, przygotowanie i doskonalenie umiejętności wskazanych podmiotów MSWiA do skutecznego i bezpiecznego prowadzenia działań w środowisku CBRNE.

Funkcjonariusze służb zapoznali się z obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie tematyki warsztatów. Zostały poddane wnikliwej analizie sytuacje mogące sprzyjać powstaniu zagrożeń nadzwyczajnych. Ponadto został przeprowadzony blok ćwiczeń dla Policji i CBŚP w zakresie prowadzenia działań w ubraniach ochronnych typ 1a (CUG) oraz typ 3 wraz z dekontaminacją po wyjściu ze strefy działań.

Galeria zdjęć

CBRNE
CBRNE
CBRNE
CBRNE
CBRNE

Additional information

Ogłoszenia

 Kursy_PPOŻ


#NieKłamRatownikom – pomóż nam pomagać innym


 

Koronawirus
Informacje i zalecenia


 

Nie wypalaj traw – nie zabijaj!


 

Film o CS PSP w Częstochowie


Film o SA PSP w Poznaniu


Film instruktażowy prezentujący mechanizm działania skokochronu


 Baza_wiedzy

 

FundacjaPSP

Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom ich Rodzin

 


 

 Logo PSP

Apel KM PSP Gdańsk

 


 

 Apel

 

Apel Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. świętokrzyskiego

 


 Czujka


  Pomoc