Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

UWAGA!

Informujemy, że są już dostępne terminy na szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej na rok 2020.

Szczegóły w zakładce: Szkolenia PPOŻ

ZAPRASZAMY!

 


Szkolenie specjalistyczne w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom chemicznym, biologicznym, radiacyjnym, nuklearnym i wybuchowym

W dniach 27 i 28 czerwca 2019 r. w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej zostały przeprowadzone warsztaty w zakresie CBRNE.

W warsztatach udział wzięli funkcjonariusze CBŚP, Policji i PSP, w sumie 37 funkcjonariuszy w tym 16 policjantów i 21 strażaków. Podczas warsztatów osiągnięto założone cele, w tym m.in. wymiana wzajemnych doświadczeń, przygotowanie i doskonalenie umiejętności wskazanych podmiotów MSWiA do skutecznego i bezpiecznego prowadzenia działań w środowisku CBRNE.

Funkcjonariusze służb zapoznali się z obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie tematyki warsztatów. Zostały poddane wnikliwej analizie sytuacje mogące sprzyjać powstaniu zagrożeń nadzwyczajnych. Ponadto został przeprowadzony blok ćwiczeń dla Policji i CBŚP w zakresie prowadzenia działań w ubraniach ochronnych typ 1a (CUG) oraz typ 3 wraz z dekontaminacją po wyjściu ze strefy działań.

Galeria zdjęć

Additional information