Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Bezpieczne wakacje z rodziną

19 lipca na terenie Centrum Rekreacji przy MGOPK w Koziegłowach odbyła się impreza profilaktyczna pod hasłem „Bezpieczne wakacje z rodziną”.

Gościł na niej m.in. wicewojewoda śląski Pan Robert Magdziarz. Strażacy z Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie zaprezentowali nowo pozyskany z Komendy Głównej PSP średni samochód ratowniczo-gaśniczy typu GBA 3/16 z napędem terenowym 4x4. Celem spotkania było rozpowszechnienie wśród dorosłych i najmłodszych w wieku szkolnym wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, doskonalenia tych umiejętności oraz przestrzegania zasad ruchu drogowego, prawidłowego zgłoszenia zdarzenia pod nr ratunkowy 112. Spotkanie miało również na celu kształtowanie czynnych postaw prospołecznych wśród dzieci, w tym odpowiedzialności za drugiego człowieka, niesienia pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia poszkodowanych, a także propagowania tematyki związanej z ochroną zdrowia. Strażacy z Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie wraz z druhami z Ochotniczej Straży Pożarnej z Koziegłów zaprezentowali sprzęt pożarniczy oraz wyposażenie osobiste strażaka. Dzieci miały możliwość połączenia zabawy z edukacją co z pewnością zaowocuje w przyszłości. Mamy nadzieję, że osoby biorące udział w tym spotkaniu poszerzyły swoją wiedzę na temat bezpiecznych postaw w sytuacjach kryzysowych w których każdy może się znaleźć.

Event w Koziegłowach zorganizowany został przez Śląski Urząd Wojewódzki we współpracy z Gminą i Miastem Koziegłowy oraz Miejsko Gminnym Ośrodkiem Promocji Kultury w Koziegłowach. Uczestnicy mogli uzyskać od ekspertów wskazówki jak zaplanować bezpieczny urlop i bezpiecznie go spędzić. Od pracowników Centrum Powiadamiania Ratunkowego Numeru 112 można było się dowiedzieć jakie są zasady udzielania pierwszej pomocy. Można było też wypróbować narko- i alkogogle, dzięki którym każdy mógł zobaczyć, jak zmienia się postrzeganie świata pod wpływem środków odurzających. Pracownicy Śląskiego Państwowego Wojewódzkiej Inspekcji Sanitarnej udzielali porad z zakresu praw konsumenta oraz kwestii związanych z odpowiedzialnym planowaniem wakacji we współpracy z biurem podróży lub hotelem.

Galeria zdjęć

Additional information