Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

 UWAGA!

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z koronawirusem COVID-19 Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej
podjął decyzję, iż wszystkie szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej, zaplanowane do końca 2020 roku,
realizowane będą wyłącznie w formie zdalnej.


 

 

Akcja profilaktyczna pn.: MotoAsy

W niedzielę na parkingu stadionu żużlowego odbył się event pn.: "MotoAsy", zorganizowany przez Wydział Ruchu Drogowego częstochowskiej Komendy Policji przy współpracy Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie i klubu żużlowego CKM Włókniarz Częstochowa.

Motocykliści mogli zweryfikować swoją technikę jazdy jednośladem, wziąć udział w zawodach na placu manewrowym oraz ćwiczyć udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

To już kolejne spotkanie, zorganizowane w ramach poprawy bezpieczeństwa kierowców jednośladów. Tym razem impreza odbyła się na stadionie żużlowym CKM Włókniarz. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Trzech policjantów na motorach szkoliło uczestników w zakresie techniki w manewrowaniu motocyklem między pachołkami oraz instruowało, jak zachować się, gdy pojazd wpadnie w poślizg. Każdy mógł spróbować swoich sił, ćwicząc udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Umiejętności praktyczne dopełniła wiedza teoretyczna - uczestnicy musieli odpowiedzieć na pytania z zakresu ruchu drogowego i pierwszej pomocy.

Celem spotkania było rozpowszechnienie wśród uczestników ruchu drogowego wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, doskonalenia tych umiejętności oraz przestrzegania zasad ruchu drogowego, prawidłowego zgłoszenia zdarzenia pod nr ratunkowy 112. Przedsięwzięcie miało również na celu kształtowanie czynnych postaw prospołecznych, w tym odpowiedzialności za drugiego człowieka, niesienia pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia poszkodowanych, a także propagowanie tematyki związanej z ochroną zdrowia oraz z bezpieczeństwem komunikacyjnym. Zaprezentowano również podręczny sprzęt pożarniczy oraz wyposażenie osobiste strażaka, odbył się też pokaz ratownictwa drogowego.

Galeria zdjęć

Akcja profilaktyczna pn. MotoAsy
Akcja profilaktyczna pn. MotoAsy
Akcja profilaktyczna pn. MotoAsy

Additional information

OgłoszeniaKursy_PPOŻCzujka


#NieKłamRatownikom – pomóż nam pomagać innym


 

Koronawirus
Informacje i zalecenia


 

Nie wypalaj traw – nie zabijaj!


 

Film o CS PSP w Częstochowie


Film o SA PSP w Poznaniu


Film instruktażowy prezentujący mechanizm działania skokochronu


Baza_wiedzy


FundacjaPSP

Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom ich Rodzin


 Logo PSP

Apel KM PSP Gdańsk


 Apel

 

Apel Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. świętokrzyskiego


  Pomoc