Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Szkolenie dla kandydatów na instruktorów ogniowych z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych

W dniach od 18 do 22 listopada br., w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie odbyło się szkolenie metodyczne dla 12 kandydatów na instruktorów ogniowych w zakresie podstawowym z gaszenia pożarów wewnętrznych.

Na szkolenie zostali skierowani funkcjonariusze PSP z terenu województwa śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego oraz z Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie. Kadrę instruktorską stanowili instruktorzy z praktycznym, wieloletnim doświadczeniem, reprezentujący Ośrodki Szkolenia KW PSP w Katowicach, Opolu, Wrocławiu, a także strażacy z Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie. W związku z czym, adresaci szkolenia mieli znakomitą okazję do doskonalenia umiejętności z tematyki przewidzianej w Programie szkolenia z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych. Zajęcia praktyczne odbywały się na terenie poligonu szkolnego w modułowym, wielofunkcyjnym trenażerze ratowniczym, w części ogniowej, jak i taktycznej. W trakcie trwania szkolenia szczególną uwagę zwrócono na:

  • metodykę prowadzenia zajęć przez przyszłych instruktorów ogniowych,
  • bezpieczeństwo instruktorów ogniowych w związku z ich częstym narażeniem na niebezpieczne oddziaływanie środowiska pożaru, tj.: przegrzanie i odwodnienie organizmu, koncentrację substancji toksycznych i drażniących, ograniczoną widzialność, strumień ciepła, itp.

Na zakończenie 5-dniowego szkolenia Zastępca Komendanta Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie st. bryg. Paweł Borówka, w obecności Naczelnika Wydziału Nauczania bryg. Marka Poterka, wręczył uczestnikom zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz pogratulował nabycia kwalifikacji instruktora ogniowego w zakresie gaszenia pożarów wewnętrznych. Jednocześnie, skierował do instruktorów prowadzących to trudne i ciężkie szkolenie wyrazy podziękowania za duże zaangażowanie i doskonałą współpracę.

Informację sporządził: mł. bryg. dr inż. Damian Saleta, Wydział Nauczania, CS PSP w Częstochowie

Galeria zdjęć

Additional information