Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Z wizytą w domu dziecka

Przed spotkaniem wigilijnym i w adwentowym oczekiwaniem na przyjście Pana Jezusa, Kadeci I i II Kompanii Dziennego Studium Aspirantów CS PSP we wspólnej inicjatywie z Panią Jadwigą Wiśniewską Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Komendantem Centralnej Szkoły PSP mł. bryg. Piotrem Plackiem, zorganizowali zbiórkę mikołajkową dla wychowanków Domu Życia im. Leonii Nastał w Częstochowie.

Dzieci otrzymały nowe łóżka wraz z pościelą oraz najpotrzebniejsze artykuły higieniczne. Dom Życia prowadzony jest przez siostry służebniczanki i zapewnia całodobową opiekę dzieciom w wieku od 0 do 10 lat. W placówce przebywa również kilkoro dzieci niepełnosprawnych. Przy tej okazji składamy również podziękowania firmie GAPPAG z Częstochowy producentowi artykułów dziecięcych.

Pomagamy nie tylko podczas akcji ratowniczych ale wspieramy również potrzebujących. Kadeci skręcili darowane łóżeczka, aby już tego samego dnia mogły służyć maluchom.

Przedsięwzięcie miało również na celu kształtowanie czynnych postaw prospołecznych wśród dzieci, w tym odpowiedzialności za drugiego człowieka, niesienia pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia poszkodowanych, a także propagowanie tematyki związanej z ochroną zdrowia.

Dzieci ponadto wysłuchały porad strażaków, dotyczących zasad bezpiecznego postępowania w przypadku wystąpienia pożaru oraz zasad poprawnego alarmowania służb ratowniczych. 

Podziękowania dla kadetów I i II kompanii CS PSP

Galeria zdjęć

Z wizytą w domu dziecka
Z wizytą w domu dziecka
Z wizytą w domu dziecka
Z wizytą w domu dziecka
Z wizytą w domu dziecka
Z wizytą w domu dziecka
Z wizytą w domu dziecka
Z wizytą w domu dziecka
Z wizytą w domu dziecka
Z wizytą w domu dziecka
Z wizytą w domu dziecka
Z wizytą w domu dziecka
Z wizytą w domu dziecka
Z wizytą w domu dziecka
Z wizytą w domu dziecka
Z wizytą w domu dziecka
Z wizytą w domu dziecka
Z wizytą w domu dziecka

Additional information

Ogłoszenia



Kursy_PPOŻ



Czujka


#NieKłamRatownikom – pomóż nam pomagać innym


 

Koronawirus
Informacje i zalecenia


 

Nie wypalaj traw – nie zabijaj!


 

Film o CS PSP w Częstochowie


Film o SA PSP w Poznaniu


Film instruktażowy prezentujący mechanizm działania skokochronu


Baza_wiedzy


FundacjaPSP

Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom ich Rodzin


 Logo PSP

Apel KM PSP Gdańsk


 Apel

 

Apel Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. świętokrzyskiego


  Pomoc