Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

KOMUNIKAT W SPRAWIE  WOLNYCH TERMINÓW SZKOLEŃ INSPEKTORÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

AKTUALIZUJĄCYCH W FORMIE ZDALNEJ

Szczegóły w zakładce: DYDAKTYKA - Szkolenia PPOŻ - Forma aktualizacji

 

 KOMUNIKAT DOT. REKRUTACJI NA KSZTAŁCENIE DZIENNE W ZAWODZIE TECHNIK POŻARNICTWA

W związku z pandemią wirusa COVID-19 informuje się, iż od dnia 17.03.2020 r. do odwołania,
dokumenty dotyczące rekrutacji na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa w roku szkolnym 2020/2021
można składać jedynie drogą korespondencyjną lub z wykorzystaniem generatora podań
.
W podanym wyżej terminie składanie podań i innych dokumentów dot. rekrutacji osobiście w siedzibie Centralnej Szkoły PSP nie będzie możliwe.

 

KOMUNIKAT DOT. ODWOŁANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH DLA KKZ II

W związku z koniecznością podejmowania wszelkich prób ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa
Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie podjął decyzję
o odwołaniu zajęć dydaktycznych od dnia 16.03.2020 r. do 27.03.2020 r. dla słuchaczy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zakresie II kwalifikacji zawodowej
w zawodzie technik pożarnictwa turnus 14/2019 dla plutonów: 3, 4, 5 i 6.

O nowym terminie zajęć słuchacze KKZ zostaną powiadomieni w kolejnym komunikacie.

 

KOMUNIKAT DOT. ODWOŁANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH DLA SZKOLEŃ PPOŻ

W związku z koniecznością podejmowania wszelkich prób ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa
Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie podjął decyzję
o odwołaniu zajęć dydaktycznych dla szkoleń PPOŻ.
Szczegóły w pliku .pdf

 

KOMUNIKAT DOT. MISTRZOSTW POLSKI STRAŻAKÓW W PIŁCE SIATKOWEJ 

W związku z licznymi zapytaniami, kierowanymi do Centralnej Szkoły PSP, jako współorganizatora odwołanych Mistrzostw Polski Strażaków w Piłce Siatkowej,
informujemy, że decyzja o ewentualnym wyznaczeniu nowego terminu zawodów zapadnie w drugiej połowie kwietnia br.

 

 

Uroczyste pożegnanie ze służbą bryg. Jacka Gawrońskiego oraz kpt. Dominika Pabiasza

Z dniem 31 stycznia 2020 r. zakończyli służbę w Państwowej Straży Pożarnej nasi koledzy, wieloletni funkcjonariusze Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie: bryg. Jacek Gawroński i kpt. Dominik Pabiasz.

W imieniu wszystkich pracowników oraz swoim własnym Komendant Centralnej Szkoły PSP mł. bryg. Piotr Placek złożył serdeczne słowa podziękowania za wieloletnią służbę i współpracę. Pełniąc służbę w Centralnej Szkole PSP dali się poznać jako bardzo dobrzy strażacy, sumienni pracownicy, godni zaufania ludzie. Ich postawa, ofiarna i rzetelna służba oraz pełne zaangażowanie w realizację powierzonych zadań są godne naśladowania. Kto choć raz spotkał na swojej drodze zawodowej bądź prywatnej naszych kolegów z całą pewnością ich nie zapomni, bo mają dar zarażania pozytywnym myśleniem i patrzeniem na rzeczywistość z wielkim optymizmem.

Dziękując za ofiarną służbę, życzono naszym kolegom, aby dalsze dni dawały poczucie dobrze spełnionego obowiązku oraz przynosiły wiele nowych, pozytywnych doświadczeń. Byli sympatykami sportu. Wraz ze szkolną drużyną zdobywali wielokrotnie medale i wyróżnienia. Żegnamy świetnych strażaków, ale i kolegów, którzy byli nie tylko doskonałymi strażakami, ale też dobrymi kolegami. Potrafili znaleźć wspólny język ze wszystkimi współpracownikami, niezależnie od ich stopnia służbowego czy wieku. Zawsze służyli dobrą radą i pomocą. Skromni i pracowici, tak najkrócej można opisać naszego kolegów. Komendant Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie - mł. bryg. Piotr Placek, podziękował za ogrom pracy, jaki wykonali przez wszystkie lata służby w PSP.

JACEK GAWROŃSKI

Bryg. Jacek Gawroński rozpoczął służbę 1 czerwca 1998 roku w Centralnej Szkole PSP na stanowisku dowódcy zastępu w Wydziale Liniowym. W okresie od 1 czerwca 1998r. do 31 grudnia 2004 r. pełnił służbę w Wydziale Informatyki i Łączności, realizował również zajęcia dydaktyczne w ramach wszystkich form kształcenia prowadzonych w Centralnej Szkole PSP z przedmiotu „Elementy Informatyki i ETO”. Od 1 stycznia 2005 roku pełnił służbę w Wydziale Kompanii Szkolnych, z dniem 1 października 2010 roku został mianowany na stanowisko Zastępcy Naczelnika w tym wydziale. W 2004 roku ukończył studia magisterskie w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, a w roku 2006 Studia Podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego. Bryg. Jacek Gawroński prowadził uroczystości szkolne oraz reprezentował Szkołę na zewnątrz w różnego rodzaju uroczystościach, będąc dowódcą kompanii honorowej. Pełnił funkcję dowódcy plutonu w ramach Centralnego Odwodu Operacyjnego KSRG. Poza zakresem swoich obowiązków służbowych prowadził treningi słuchaczy Szkoły w piłce siatkowej, odnosząc w tej dyscyplinie znaczące sukcesy, zarówno na arenie krajowej, jak i też poza granicami kraju – godnie reprezentując Centralną Szkołę PSP w Częstochowie.

DOMINIK PABIASZ

Kpt. Dominik Pabiasz po ukończeniu służby kandydackiej rozpoczął służbę stałą 1 sierpnia 2001roku w Komendzie Powiatowej PSP w Tarnowskich Górach na stanowisku starszego ratownika. Od 01.09.2003 r. pełnił służbę w Komendzie Miejskiej PSP w Opolu, początkowo na stanowisku dowódcy zastępu, następie na stanowisku zastępcy dyżurnego operacyjnego. Od 1 lutego 2008 r. pełni służbę w Centralnej szkole PSP w Częstochowie początkowo na stanowisku starszego inspektora, a następnie specjalisty w Wydziale Poligonu Szkolnego. Od 1 października 2016 do 30 września 2018 pełnił służbę w Wydziale kształcenia. Od 1 października 2018 do 31 października 2018 pełnił służbę oficera dyżurnego w Wydziale kompanii szkolnych i zabezpieczenia obiektów. Od 1 listopada 2019 pełnił służbę w Wydziale kształcenia na stanowisku starszego wykładowcy. Pasją kpt. Dominika Pabiasza jest psychologia, ukończył w tym zakresie szereg szkoleń specjalistycznych. Jako jeden z nielicznych strażaków był oddelegowany do Moskwy, aby pomagać rodzinom ofiar katastrofy samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem.

Koledzy!

Dziękujemy Wam za wspólnie spędzone lata i życzymy powodzenia w realizacji planów życiowych.

Koleżanki i koledzy z Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

Galeria zdjęć

Uroczyste pożegnanie ze służbą bryg. Jacka Gawrońskiego oraz kpt. Dominika Pabiasza
Uroczyste pożegnanie ze służbą bryg. Jacka Gawrońskiego oraz kpt. Dominika Pabiasza
Uroczyste pożegnanie ze służbą bryg. Jacka Gawrońskiego oraz kpt. Dominika Pabiasza
Uroczyste pożegnanie ze służbą bryg. Jacka Gawrońskiego oraz kpt. Dominika Pabiasza
Uroczyste pożegnanie ze służbą bryg. Jacka Gawrońskiego oraz kpt. Dominika Pabiasza
Uroczyste pożegnanie ze służbą bryg. Jacka Gawrońskiego oraz kpt. Dominika Pabiasza
Uroczyste pożegnanie ze służbą bryg. Jacka Gawrońskiego oraz kpt. Dominika Pabiasza
Uroczyste pożegnanie ze służbą bryg. Jacka Gawrońskiego oraz kpt. Dominika Pabiasza
Uroczyste pożegnanie ze służbą bryg. Jacka Gawrońskiego oraz kpt. Dominika Pabiasza
Uroczyste pożegnanie ze służbą bryg. Jacka Gawrońskiego oraz kpt. Dominika Pabiasza
Uroczyste pożegnanie ze służbą bryg. Jacka Gawrońskiego oraz kpt. Dominika Pabiasza
Uroczyste pożegnanie ze służbą bryg. Jacka Gawrońskiego oraz kpt. Dominika Pabiasza
Uroczyste pożegnanie ze służbą bryg. Jacka Gawrońskiego oraz kpt. Dominika Pabiasza
Uroczyste pożegnanie ze służbą bryg. Jacka Gawrońskiego oraz kpt. Dominika Pabiasza
Uroczyste pożegnanie ze służbą bryg. Jacka Gawrońskiego oraz kpt. Dominika Pabiasza
Uroczyste pożegnanie ze służbą bryg. Jacka Gawrońskiego oraz kpt. Dominika Pabiasza
Uroczyste pożegnanie ze służbą bryg. Jacka Gawrońskiego oraz kpt. Dominika Pabiasza
Uroczyste pożegnanie ze służbą bryg. Jacka Gawrońskiego oraz kpt. Dominika Pabiasza
Uroczyste pożegnanie ze służbą bryg. Jacka Gawrońskiego oraz kpt. Dominika Pabiasza
Uroczyste pożegnanie ze służbą bryg. Jacka Gawrońskiego oraz kpt. Dominika Pabiasza
Uroczyste pożegnanie ze służbą bryg. Jacka Gawrońskiego oraz kpt. Dominika Pabiasza
Uroczyste pożegnanie ze służbą bryg. Jacka Gawrońskiego oraz kpt. Dominika Pabiasza

Additional information

Ogłoszenia

 

#NieKłamRatownikom – pomóż nam pomagać innym


Koronawirus
Informacje i zalecenia


 XXXVII Mistrzostwa Polski Strażaków w Piłce Siatkowej

XXXVII Mistrzostwa Polski Strażaków w Piłce Siatkowej
17-19.III.2020 r.


 

Film o CS PSP w Częstochowie


Film o SA PSP w Poznaniu


Film instruktażowy prezentujący mechanizm działania skokochronu


Baza_wiedzy


FundacjaPSP

Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom ich Rodzin


Logo PSP

Apel KM PSP Gdańsk


Apel

Apel Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. świętokrzyskiego


Czujka


Pomoc