Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

 UWAGA!

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z koronawirusem COVID-19 Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej
podjął decyzję, iż wszystkie szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej, zaplanowane do końca 2020 roku,
realizowane będą wyłącznie w formie zdalnej.


Uwaga dot. SZKOLENIA DLA RZECZOZNAWCÓW

Z uwagi na wystąpienie problemów technicznych, wynikających z awarii powstałej na serwerach usługodawcy - szkolenie dla rzeczoznawców zostaje przełożone na inny termin. O nowym terminie szkolenia uczestnicy zostaną poinformowani w osobnej korespondencji.


 

Nagroda Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dla mł. asp. Emila Kozłowskiego

Za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, wymagających znacznego nakładu pracy, w szczególności za zaangażowanie w realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa COVID-19, została przyznana przez Komendanta Głównego PSP nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka nagroda pieniężna dla mł. asp. Emila Kozłowskiego - funkcjonariusza Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej CS PSP.

W imieniu Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej list gratulacyjny z podziękowaniami wręczył Komendant Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie bryg. Piotr Placek. W uroczystym spotkaniu udział wziął Zastępca Komendanta Centralnej Szkoły PSP mł. bryg. Damian Hajdas oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Kadr st. kpt. Magdalena Kołbasiuk.

Galeria zdjęć

Nagroda Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
Nagroda Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej

Additional information

OgłoszeniaKursy_PPOŻ#NieKłamRatownikom – pomóż nam pomagać innym


 

Koronawirus
Informacje i zalecenia


 

Nie wypalaj traw – nie zabijaj!


 

Film o CS PSP w Częstochowie


Film o SA PSP w Poznaniu


Film instruktażowy prezentujący mechanizm działania skokochronu


Baza_wiedzy


FundacjaPSP

Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom ich Rodzin


 Logo PSP

Apel KM PSP Gdańsk


 Apel

 

Apel Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. świętokrzyskiego


Czujka


  Pomoc