Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

 UWAGA!

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z koronawirusem COVID-19 Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej
podjął decyzję, iż wszystkie szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej, zaplanowane do końca 2020 roku,
realizowane będą wyłącznie w formie zdalnej.


 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie nr 540018147-N-2019 z dnia 29-01-2019 r.
Częstochowa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 506927-N-2019
Data: 25/01/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej, Krajowy numer identyfikacyjny 15012365700000, ul. Sabinowska  62/64, 42-200   Częstochowa, woj. śląskie, państwo Polska, tel. (034) 378 53 00, 378 53 01, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks (034) 378 53 32.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-02-04, godzina: 11:30,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-02-05, godzina: 11:30,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 9
W ogłoszeniu jest: 1. Maksymalny termin wykonania zamówienia to: 22 marzec 2019 roku. 2. W przypadku realizacji zamówienia wynikającego z prawa opcji, obowiązywał będzie termin realizacji zamówienia taki sam jak dla zamówienia podstawowego tj. od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego zamówienia do 22 marca 2019 roku. 3. Zamawiająca zastrzega sobie prawo po zawarciu umowy do jednorazowego złożenia zamówienia na dostawę towaru w ramach prawa opcji, w zakresie wskazanym w siwz, według zaoferowanych cen dla zestawu nr 1 oraz terminu realizacji na zasadach określonych w umowie.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Maksymalny termin wykonania zamówienia to: 22 marzec 2019 roku. 2. W przypadku realizacji zamówienia wynikającego z prawa opcji, obowiązywał będzie termin realizacji zamówienia taki sam jak dla zamówienia podstawowego tj. od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego zamówienia do 22 marca 2019 roku pod warunkiem złożenia przez Zamawiającą zamówienia w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. 3. Zamawiająca zastrzega sobie prawo po zawarciu umowy do jednorazowego złożenia zamówienia na dostawę towaru w ramach prawa opcji, w zakresie wskazanym w siwz, według zaoferowanych cen dla zestawu nr 1 oraz terminu realizacji na zasadach określonych w umowie.

Additional information

OgłoszeniaKursy_PPOŻ#NieKłamRatownikom – pomóż nam pomagać innym


 

Koronawirus
Informacje i zalecenia


 

Nie wypalaj traw – nie zabijaj!


 

Film o CS PSP w Częstochowie


Film o SA PSP w Poznaniu


Film instruktażowy prezentujący mechanizm działania skokochronu


 Baza_wiedzy

 

FundacjaPSP

Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom ich Rodzin

 


 

 Logo PSP

Apel KM PSP Gdańsk

 


 

 Apel

 

Apel Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. świętokrzyskiego

 


 Czujka


  Pomoc